ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Prijava putem društvene mreže

Povezivanje ESET HOME računa s Google računom ili Apple ID-om

Ako odaberete opciju prijave pomoću Google računa ili Apple ID-a prilikom prijave u ESET HOME račun, vaš ESET HOME račun će se automatski povezati s vašim Google računom ili Apple ID-om. Nakon prijave pomoću e-pošte i lozinke, svoj račun možete povezati i izravno putem ESET HOME portala.


note

Ako je adresa e-pošte koja se upotrebljava za postojeći ESET HOME račun ista kao i vaša adresa e-pošte za Google ili Apple ID, svoj ESET HOME račun možete povezati s Googleom ili Apple ID-om tako da se prijavite pomoću Googlea ili Apple ID-a. Tijekom postupka prijave od vas će se zatražiti da upišete lozinku za ESET HOME račun radi potvrde identiteta, nakon čega će se račun automatski povezati.

Povezivanje ili prekidanje veze s Google računom na ESET HOME portalu

1.Prijavite se na svoj račun ESET HOME

2.U gornjem desnom kutu zaslona kliknite adresu e-pošte.

3.Kliknite Moj račun.

4.Odaberite želite li svoj ESET HOME račun povezati s Googleom ili Apple ID-om u odjeljku Prijava putem društvene mreže.

arrow_down_homeGoogle račun
arrow_down_homeApple račun

Povezivanje ili prekidanje veze s Google računom u ESET HOME aplikaciji

1.Prijavite se u ESET HOME aplikaciju.

2.U gornjem lijevom kutu dodirnite gumb glavnog izbornika menu.

3.Dodirnite Moj račun.

Povezivanje s Google računom

a.U odjeljku Prijava putem društvene mreže dodirnite Poveži Google račun.

b.Upišite lozinku za ESET HOME i dodirnite Dalje.

c.Odaberite svoj Google račun.

Vaš račun za društvene mreže je uspješno povezan s vašim ESET HOME računom.

Prekidanje veze s Google računom

a.U odjeljku Prijava putem društvene mreže dodirnite Prekini vezu s Google računom.

b.Upišite lozinku za ESET HOME i dodirnite Dalje.

Prekinuta je veza vašeg računa za društvene mreže s vašim ESET HOME računom.