ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Postavke aplikacije

Dodirnite gumb glavnog izbornika menu > Postavke aplikacije da biste prilagodili jezik aplikacije i automatske obavijesti.

Jezik aplikacije – za aplikaciju je dostupno više od 40 jezika. Jezik prikaza aplikacije odaberite ovdje.

Primanje automatskih obavijesti – aktivirajte ili deaktivirajte kratke poruke i upozorenja (koja se odnose na vaše licence i uređaje) tako da se šalju putem ESET HOME aplikacije na vaš uređaj.