ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Nije dostupna nijedna lokacija

ESET Anti-Theft možda neće moći odrediti lokaciju vašeg uređaja iz sljedećih razloga:

1.S uređaja nisu prikupljeni nikakvi podaci.
Podaci se prikupljaju samo ako je uređaj označen kao izgubljen. Kako biste označili da je vaš uređaj izgubljen, kliknite Moj uređaj je izgubljen na kartici Status uređaja.

2.Izgubljeni uređaj nije povezan s internetom.
Uređaj mora biti povezan na internet da bi ESET Anti-Theft odredio njegovu lokaciju.

3.Nema dovoljno podataka o lokaciji uređaja.
Strpite se i dajte programu ESET Anti-Theft više vremena da prikupi dovoljno podataka koji su mu potrebni za određivanje lokacije uređaja.

4.Nisu dostupne informacije o lokaciji uređaja.
Ako je uređaj izgubljen dulje vrijeme, a lokacija uređaja se i dalje ne može odrediti, možete pokušati locirati uređaj putem IP adrese (pogledajte ovdje dolje).

IP geolokacija uređaja

Ako informacije o lokaciji vašeg uređaja nisu dostupne, uređaj možete pokušati locirati putem IP adrese dobivene s uređaja (pogledajte karticu IP adrese) upotrebom sljedeće internetske usluge: www.who.is

Ako je uređaj ukraden, dobavljač internetskih usluga otkrivene javne IP adrese uz pomoć organa za provedbu zakona može pomoći u lociranju uređaja s pomoću privatne IP adrese iza NAT-a (nije vidljivo s interneta).