ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Lokacije

Kartica Lokacije u odjeljku Aktivnost sadrži popis IP geolokacija prikupljenih s vašeg nestalog uređaja sa sustavom Android (mobilni uređaj ili tablet). Da bi te informacije bile dostupne, uređaj mora imati pristup internetu.

Ako ESET Anti-Theft ne može utvrditi lokaciju uređaja, pomoć za rješavanje problema potražite u opciji Nije dostupna nijedna lokacija.