ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Potenciálne nechcené aplikácie

Grayware alebo tiež potenciálne nechcená aplikácia (PUA) je označenie pre širokú škálu softvéru, ktorý nie je jednoznačne škodlivý ako iné druhy malvéru, napríklad vírusy alebo trójske kone. Môže však na váš počítač nainštalovať ďalší nežiaduci softvér, zmeniť správanie zariadenia, vykonávať neočakávané operácie, prípadne akcie bez súhlasu používateľa.

Kategórie softvéru, ktoré môžu byť považované za grayware, zahŕňajú: softvér zobrazujúci reklamy, softvér sťahujúci popri želanom obsahu aj neželaný softvér (tzv. download wrappers), rôzne panely nástrojov pre webové prehliadače, softvér so zavádzajúcim správaním, softvér inštalujúci ďalší neželaný softvér (tzv. bundleware), softvér na sledovanie (tzv. trackware), aplikácie na zdieľanie internetového pripojenia (tzv. proxyware), aplikácie na ťaženie kryptomeny, nástroje na čistenie registrov (tzv. registry cleaners; len na operačných systémoch Windows) alebo akékoľvek iné druhy softvéru hraničiace so škodlivými programami, prípadne softvér, ktorý využíva nezákonné alebo prinajmenšom neetické obchodné praktiky (napriek tomu, že sa tvári ako legitímny softvér) a ktorý by koncový používateľ mohol považovať za nežiaduci v prípade, že by vedel o všetkých následkoch jeho inštalácie.

Potenciálne nebezpečné aplikácie sú legitímnym (poprípade komerčným) softvérom, ktorý však môže byť útočníkmi zneužitý na nekalé účely. Detekciu týchto aplikácií môžete v nastaveniach produktu ESET kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť.

Vyskytujú sa situácie, keď sa používateľ rozhodne, že výhody, ktoré mu potenciálne nechcená aplikácia poskytuje, prevyšujú riziko spojené s jej používaním. Preto ich ESET radí do kategórie s nižším rizikom ako iné typy škodlivého softvéru, napr. trójske kone alebo červy.

Upozornenie – Nájdená potenciálne nechcená aplikácia

Nastavenia

Softvérové „wrappery“

Programy čistenia registrov

Potenciálne nechcený obsah


example

Ilustrované inštrukcie

Ak chcete vedieť ako skontrolovať systém a odstrániť potenciálne nechcené aplikácie (PUA) pomocou našich produktov ESET pre domácnosti so systémom Windows, prečítajte si článok v Databáze znalostí spoločnosti ESET.

Upozornenie – Nájdená potenciálne nechcená aplikácia

Keď sa nájde potenciálne nechcená aplikácia, budete môcť zvoliť akciu, ktorú má program vykonať:

1.Vyliečiť/Prerušiť – zvolením tejto možnosti zablokujete prístup potenciálne nechcenej aplikácie do vášho počítača.
Možnosť Prerušiť sa vám v upozornení o detekcii potenciálne nechcenej aplikácie zobrazí pri sťahovaní z webovej stránky a možnosť Vyliečiť v prípade súboru nachádzajúceho sa na disku počítača.

2.Ignorovať – nevykoná sa žiadna akcia a potenciálne nechcenej aplikácii bude povolený prístup do vášho počítača.

3.Vylúčiť z detekcie – ak si želáte, aby sa detegovaný súbor, ktorý už sa nachádza na vašom počítači, mohol v budúcnosti spúšťať bez ďalších upozornení a prerušení, kliknite na Pokročilé nastavenia, označte možnosť Vylúčiť z detekcie a nakoniec kliknite na tlačidlo Ignorovať.

4.Vylúčiť signatúru z detekcie – ak chcete povoliť, aby sa v budúcnosti mohli na vašom počítači bez ďalších upozornení a prerušení spúšťať všetky súbory (či už spomedzi existujúcich súborov alebo pri sťahovaní z internetu), ktoré program ESET deteguje pod daným názvom (signatúrou), kliknite na Pokročilé nastavenia, označte možnosť Vylúčiť signatúru z detekcie a nakoniec kliknite na tlačidlo Ignorovať. Ak sa hneď zobrazia ďalšie okná upozornení s názvom (signatúrou) rovnakej detekcie, kliknite na Ignorovať, čím ich zatvoríte (akékoľvek ďalšie okno, ktoré sa zobrazilo, sa týka detekcie, ktorá prebehla ešte pred tým, ako ste signatúru vylúčili z budúcich detekcií).

PUA_INTERACTIVE

Nastavenia

Počas inštalácie svojho produktu ESET sa môžete rozhodnúť, či chcete zapnúť detekciu potenciálne nechcených aplikácií, ako to môžete vidieť na nasledujúcom obrázku:

INSTALLATION_DETECTION

 


warning

Upozornenie

Potenciálne nechcené aplikácie môžu so sebou niesť riziko inštalácie advéru (t. j. reklamného softvéru) a panelov nástrojov alebo obsahovať iné nechcené či nebezpečné programové súčasti.

Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť v nastaveniach programu. Pre zapnutie alebo vypnutie detekcie potenciálne nechcených, nebezpečných alebo podozrivých aplikácií postupujte podľa týchto pokynov:

1.Otvorte svoj produkt ESET.

2.Stlačte kláves F5 pre otvorenie okna Rozšírené nastavenia.

3.Prejdite do sekcie Detekčné jadro (v prechádzajúcich verziách programu išlo o sekcie Antivírus alebo Počítač) a povoľte alebo zakážte možnosti Zapnúť detekciu potenciálne nechcených aplikácií, Zapnúť detekciu potenciálne nebezpečných aplikácií a Zapnúť detekciu podozrivých aplikácií podľa vašich preferencií. Kliknite na OK pre uloženie nastavení.
 

CONFIG_ANTIVIRUS

 


example

Ilustrované inštrukcie

Podrobnejšie informácie o tom, ako nakonfigurovať produkty ESET, aby zachytávali alebo naopak ignorovali potenciálne nechcené aplikácie (PUA), nájdete v nasledujúcich článkoch Databázy znalostí spoločnosti ESET:

ESET NOD32 Antivirus / ESET Internet Security / ESET Smart Security Premium

ESET Cyber Security pre macOS / ESET Cyber Security Pro pre macOS

ESET Endpoint Security / ESET Endpoint Antivirus for Windows

ESET Mobile Security pre Android

Softvérové „wrappery“

Softvérový „wrapper“ (z angl. baliť, obaľovať) je špeciálny softvér na zmenu aplikácií, ktorý využívajú napríklad niektoré internetové stránky ponúkajúce rozličné súbory na stiahnutie. Wrapper je aplikácia tretej strany, ktorá vám nainštaluje program, ktorý si chcete stiahnuť, ale súbežne s ním nainštaluje aj ďalší softvér, ako napríklad panely s nástrojmi do internetového prehliadača alebo advér. Tento prídavný softvér tiež môže zmeniť nastavenia domácej stránky či nastavenia vyhľadávania vo vašom prehliadači. Mnohé internetové stránky poskytujúce služby ukladania/sťahovania súborov (file hosting) často neupozornia predajcov softvéru ani používateľov na zmenu v sťahovaných súboroch a neuľahčujú možné vynechanie už spomínaných potenciálne nechcených sprievodných dodatkov pri inštalácii. Z týchto dôvodov ESET klasifikuje softvérový „wrapper“ ako jeden z typov potenciálne nechcených aplikácií, aby tak mali používatelia možnosť výberu, či chcú sťahovaný súbor prijať alebo sťahovanie odmietnuť.

Programy čistenia registrov

Nástroje na čistenie registrov (tzv. „registry cleaners“) sú programy, ktoré môžu naznačovať, že databáza Registry systému Windows vyžaduje pravidelnú údržbu alebo čistenie. Použitie takéhoto programu však môže pre systém vášho počítača predstavovať aj určité riziká. Niektoré nástroje na čistenie registrov navyše prezentujú neodborné, neoveriteľné či nepodložené tvrdenia o svojich výhodách a/alebo na základe výsledkov „bezplatnej kontroly“ generujú zavádzajúce správy o počítačovom systéme. Cieľom týchto zavádzajúcich tvrdení a správ je presvedčiť vás, aby ste si zakúpili plnú verziu alebo si program predplatili, pričom zvyčajne nemáte možnosť si program pred platbou plnohodnotne vyskúšať a zhodnotiť. Z uvedených dôvodov ESET klasifikuje takéto programy ako potenciálne nechcené aplikácie (PUA) a poskytuje vám možnosť ich povoliť alebo blokovať.

Potenciálne nechcený obsah

Ak je povolená detekcia potenciálne nechcených aplikácií vo vašom produkte ESET, ako potenciálne nechcený obsah budú blokované tie webové stránky, ktoré majú reputáciu šírenia potenciálne nechcených aplikácií alebo zavádzania používateľov k vykonaniu takých krokov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na prehliadanie webu či systém počítača. Ak sa zobrazí upozornenie, že stránka, ktorú sa pokúšate navštíviť, je klasifikovaná ako potenciálne nechcený obsah, môžete kliknúť na možnosť Prejsť naspäť, čím sa dostanete o krok späť od zablokovanej webovej stránky, alebo možnosť Ignorovať alebo pokračovať, čím povolíte načítanie stránky.

PUA_WEB

Podrobnejšie informácie o tejto téme nájdete v tomto článku Databázy znalostí spoločnosti ESET.