Potenciálne nebezpečné aplikácie

Existuje množstvo programov, ktoré v bežných podmienkach slúžia používateľom k uľahčeniu činnosti, administrácii počítačových sietí a pod. V nesprávnych rukách môže dôjsť k ich zneužitiu na nekalé účely. ESET ponúka možnosť na zachytenie týchto hrozieb.

Potenciálne nebezpečné aplikácie predstavujú klasifikáciu používanú pre komerčný a legitímny softvér, ako napríklad nástroje vzdialeného prístupu, nástroje na prelomenie hesiel a keyloggery (programy zaznamenávajúce každé stlačenie klávesu používateľom).

V prípade, že používateľ zistí prítomnosť potenciálne zneužiteľnej aplikácie, ktorá sa nachádza v systéme bez jeho vedomia resp. bez vedomia administrátora siete, danú aplikáciu odporúčame odstrániť.