Онлайн помощ на ESET

Изберете темата

Машинно самообучение

ESET работи с алгоритми за машинно самообучение, за да открие и блокира заплахи от 1990 г. Невронни мрежи бяха добавени към системата за засичане на потенциално опасни заплахи на продукта на ESET през 1998 г.

Машинното самообучение включва откривания на ДНК, които използват модели, базирани на машинно самообучение, за да работят ефективно със или без връзка с облак. Алгоритмите за машинно самообучение също са много важна част от първоначалното сортиране и класификация на входящи примери, както и поставянето им върху въображаемата „карта на киберзащитата“.

ESET развива своя собствена вътрешна система за машинно самообучение. Тя използва комбинираната сила на невронните мрежи (като дълбоко обучение и дълга краткотрайна памет) и подбрана група от шест алгоритъма за класификация. Това позволява на системата да генерира консолидирани резултати и помага с правилното обозначаване на входящия пример като чист, потенциално нежелан или злонамерен.

Системата за машинно саомообучение на ESET е усъвършенствана за работа заедно с други защитни технологии, като например откриване на ДНК, ограничителен режим и анализ на паметта, както и с извличането на поведенчески функции, за да предложи най-добра степен на откриване и най-малкия възможен брой фалшиви положителни резултати.

Конфигурация на скенера в разширените настройки на продукта на ESET

Продукти на ESET за домашна употреба за Windows (от версия 13.1)

Endpoint продукти на ESET за Windows (от версия 7.2)