Онлайн помощ на ESET

Изберете темата

Методи за откриване на ДНК на код

Типовете откриване варират от много конкретни хешове до методи за откриване на ДНК на код на ESET, които са сложни дефиниции на злонамерено поведение и характеристики на злонамерен софтуер. Въпреки че злонамереният код може да бъде лесно променен или умишлено объркан от хакерите, поведението на обектите не може да бъде променено толкова лесно и методите за откриване на ДНК на код на ESET са проектирани така, че да се възползват от този принцип.

Извършваме подробен анализ на кода и извличаме „гените“, отговорни за неговото поведение, и създаваме методи за откриване на ДНК на код на ESET, използвани за оценяване на потенциално подозрителен код, независимо дали е открит на диска, или в паметта на изпълняващия се процес. Методите за откриване на ДНК на код могат да идентифицират определени известни примери на злонамерен софтуер, нови варианти на известно семейство злонамерени софтуери или дори непознат или неизвестен злонамерен софтуер, който съдържа гени, които са признак за злонамерено поведение.