Онлайн помощ на ESET

Изберете темата

Фалшив положителен резултат (FP)

Реалистично погледнато, няма гаранция за 100% честота на откриване или 0% шанс за избягване на неправилна категоризация на чисти обекти като откривания.

Фалшив положителен резултат е чист файл/приложение, погрешно класифициран като злонамерен софтуер или потенциално нежелано приложение (PUA).