Онлайн помощ на ESET

Изберете темата

Защита от мрежови атаки

Защитата от мрежови атаки е разширение на защитната стена, което подобрява откриването на експлойти за познати уязвимости на мрежово ниво. Като прилага методи за откриване на често срещани експлойти в широко използвани протоколи, като например SMB, RPC и RDP, функцията представлява допълнително ниво на защита срещу разпространението на злонамерен софтуер, провеждани в мрежата атаки и експлойти на уязвимости, за които все още не е пусната или внедрена корекция.