Онлайн помощ на ESET

Изберете темата

Блокиране на експлойти в Java

Функцията за блокиране на експлойти в Java е разширение на съществуващата технология за блокиране на експлойти. Тя наблюдава Java и търси поведение, подобно на експлойти. Блокираните примери могат да се изпращат на анализатори на злонамерен софтуер, за да могат да създават подписи, с които да ги блокират на различни слоеве (блокиране на URL адреси, изтегляне на файлове и др.).