Онлайн помощ на ESET

Изберете темата

Блокиране на експлойти

Функцията за блокиране на експлойти е създадена за защита на често използвани типове приложения, като например уеб браузъри, програми за четене на PDF, имейл клиенти и компоненти на Microsoft Office, и защита срещу атаки чрез ROP. Тя е налична и активирана по подразбиране във всички продукти на ESET за домашна употреба за Windows, продукти на ESET за Windows Server и продукти за endpoint на ESET за Windows.

Нейната цел е да следи поведението на процесите за подозрителна дейност, която може да е причинена от експлойт.

Когато функцията за блокиране на експлойти идентифицира подозрителна дейност, тя незабавно прекратява процеса и записите и изпраща данни до системата в облака ESET LiveGrid®. Тези данни се обработват в ESET Research Lab и се използват за подобряване на защитата срещу неизвестни заплахи и атаки Zero-day (новосъздаден злонамерен софтуер без предварително конфигурирани мерки за защита).