Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Αναβάθμιση σε πιο πρόσφατη έκδοση

Εκδίδονται νέες εκδόσεις του ESET Security Ultimate για την υλοποίηση βελτιώσεων ή τη διόρθωση ζητημάτων τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν από αυτόματες ενημερώσεις των μονάδων προγράμματος. Η αναβάθμιση σε πιο πρόσφατη έκδοση μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους:

1.Αυτόματα, μέσω ενημέρωσης του προγράμματος.
Επειδή οι αναβαθμίσεις προγράμματος διανέμονται σε όλους τους χρήστες και είναι δυνατό να επηρεάζουν συγκεκριμένες διαμορφώσεις συστήματος, εκδίδονται ύστερα από μακρά περίοδο δοκιμών για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας με όλες τις δυνατές διαμορφώσεις συστήματος. Εάν θέλετε να κάνετε αναβάθμιση σε νεότερη έκδοση αμέσως μετά την κυκλοφορία της, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το στοιχείο Ενημερώσεις δυνατοτήτων εφαρμογής στην ενότητα Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Ενημέρωση > Προφίλ > Ενημερώσεις.

2.Μη αυτόματα, από το κύριο παράθυρο του προγράμματος, κάνοντας κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερώσεις στην ενότητα Ενημέρωση.

3.Μη αυτόματα, πραγματοποιώντας λήψη και εγκατάσταση μιας πιο πρόσφατης έκδοσης επάνω από την προηγούμενη.

Για πρόσθετες πληροφορίες και εικονογραφημένες οδηγίες ανατρέξτε στην ενότητα:

Ενημέρωση προϊόντων ESET—έλεγχος για τις πιο πρόσφατες λειτουργικές μονάδες προϊόντων

Ποιοι είναι οι διάφοροι τύποι ενημερώσεων και εκδόσεων των προϊόντων ESET;