Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Λειτουργία Gamer

Η λειτουργία Gamer είναι μια δυνατότητα για χρήστες που απαιτούν αδιάλειπτη χρήση του λογισμικού τους, δεν θέλουν να διακόπτονται από παράθυρα ειδοποιήσεων/συναγερμών και θέλουν να ελαχιστοποιήσουν τη χρήση της μονάδας CPU. Η λειτουργία Gamer μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης κατά τη διάρκεια παρουσιάσεων που δεν πρέπει να διακόπτονται από δραστηριότητα antivirus. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, απενεργοποιούνται όλα τα αναδυόμενα παράθυρα και θα διακοπεί εντελώς η δραστηριότητα του χρονοδιαγράμματος. Η προστασία συστήματος εξακολουθεί να λειτουργεί στο παρασκήνιο αλλά δεν απαιτεί καμία αλληλεπίδραση με τον χρήστη.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Gamer στο κύριο παράθυρο του προγράμματος στην ενότητα Ρυθμίσεις > Προστασία υπολογιστή κάνοντας κλικ στο στοιχείοMODULE_INACTIVE ή στο στοιχείο MODULE_ENABLED που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Λειτουργία Gamer. Η ενεργοποίηση της Λειτουργίας Gamer είναι πιθανός κίνδυνος για την ασφάλεια, για αυτό το εικονίδιο κατάστασης προστασίας στη γραμμή εργασιών θα γίνει πορτοκαλί και θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση. Επίσης, θα δείτε αυτή την προειδοποίηση στο κύριο παράθυρο του προγράμματος, όπου εμφανίζεται η ένδειξη Η λειτουργία Gamer ενεργοποιήθηκε με πορτοκαλί χρώμα.

Ενεργοποιήστε το στοιχείο Αυτόματη ενεργοποίηση λειτουργίας Gamer κατά την εκτέλεση εφαρμογών σε πλήρη οθόνη στην ενότητα Ρυθμίσεις για προχωρημένους () > Εργαλεία > Λειτουργία Gamer προκειμένου η λειτουργία Gamer να ξεκινά όταν εκκινείτε μια εφαρμογή σε πλήρη οθόνη και να σταματά μετά την έξοδό σας από την εφαρμογή.

Ενεργοποιήστε την Αυτόματη απενεργοποίηση λειτουργίας Gamer ύστερα από για να ορίσετε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο θα απενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία Gamer.


note

Αν το Firewall βρίσκεται σε Αλληλεπιδραστική λειτουργία και είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία Gamer, μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα στη σύνδεση με το Διαδίκτυο. Αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα αν ξεκινήσετε ένα παιχνίδι που συνδέεται με το Διαδίκτυο. Κανονικά, θα έπρεπε να επιβεβαιώσετε μια τέτοια ενέργεια (αν δεν έχουν καθοριστεί κανόνες ή εξαιρέσεις επικοινωνίας), αλλά στη Λειτουργία Gamer απενεργοποιείται η αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Για να επιτρέπεται η επικοινωνία, καθορίστε έναν κανόνα επικοινωνιών για όποια εφαρμογή ενδέχεται να αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα ή χρησιμοποιήστε διαφορετική Λειτουργία φιλτραρίσματος στο Firewall. Να θυμάστε ότι, εάν η Λειτουργία Gamer είναι ενεργοποιημένη και μεταβείτε σε μια ιστοσελίδα ή σε μια εφαρμογή που μπορεί να αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια, μπορεί να αποκλειστεί καμία επεξήγηση ή προειδοποίηση, επειδή η αλληλεπίδραση με τον χρήστη είναι απενεργοποιημένη.