Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

ESET CMD

Πρόκειται για μια δυνατότητα η οποία ενεργοποιεί προηγμένες εντολές ecmd. Σας επιτρέπει να εξάγετε και να εισάγετε ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τη γραμμή εντολών (ecmd.exe). Μέχρι τώρα, ήταν δυνατή η εξαγωγή ρυθμίσεων μόνο με χρήση του γραφικού περιβάλλοντος. Η διαμόρφωση του ESET Security Ultimate μπορεί να εξαχθεί σε αρχείο .xml.

Αφού ενεργοποιήσετε το ESET CMD, υπάρχουν δύο διαθέσιμες μέθοδοι εξουσιοδότησης:

Καμία – Καμία εξουσιοδότηση. Δεν συνιστούμε τη χρήση αυτής της μεθόδου, επειδή επιτρέπει την εισαγωγή οποιασδήποτε μη υπογεγραμμένης διαμόρφωσης, κάτι το οποίο αποτελεί ενδεχόμενο κίνδυνο.

Κωδικός πρόσβασης ρυθμίσεων για προχωρημένους – απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να εισαγάγετε μια διαμόρφωση από ένα αρχείο .xml.xml. Αυτό το αρχείο πρέπει να είναι υπογεγραμμένο (δείτε την ενότητα υπογραφής αρχείου διαμόρφωσης .xml παρακάτω). Ο κωδικός πρόσβασης που καθορίζεται στη Ρύθμιση πρόσβασης πρέπει να παρέχεται πριν την εισαγωγή της νέας διαμόρφωσης. Εάν η Ρύθμιση πρόσβασης δεν είναι ενεργοποιημένη, ο κωδικός πρόσβασης δεν αντιστοιχεί ή το αρχείο διαμόρφωσης .xml δεν είναι υπογεγραμμένο, δεν πραγματοποιείται η εισαγωγή της διαμόρφωσης.

Μόλις ενεργοποιηθεί το ESET CMD, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή εντολών για την εξαγωγή ή εισαγωγή των διαμορφώσεων του ESET Security Ultimate. Μπορείτε να το κάνετε μη αυτόματα ή να δημιουργήσετε μια δέσμη ενεργειών για να αυτοματοποιήσετε τη διαδικασία.


important

Για να χρησιμοποιήσετε προηγμένες εντολές ecmd, θα πρέπει να τις εκτελέσετε με προνόμια διαχειριστή ή να ανοίξετε τη Γραμμή εντολών των Windows (cmd) με την επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής. Διαφορετικά, θα λάβετε το μήνυμα Error executing command. Επίσης, κατά την εξαγωγή μιας διαμόρφωσης, πρέπει να υπάρχει ο φάκελος προορισμού. Η εντολή εξαγωγής εξακολουθεί να λειτουργεί και όταν έχει απενεργοποιηθεί η ρύθμιση ESET CMD.


example

Εντολή εξαγωγής ρυθμίσεων:
ecmd /getcfg c:\config\settings.xml
 
Εντολή εισαγωγής ρυθμίσεων:
ecmd /setcfg c:\config\settings.xml


note

Οι προηγμένες εντολές ecmd είναι δυνατό να εκτελούνται μόνο τοπικά.

Υπογραφή αρχείου διαμόρφωσης .xml:

1.Κάντε λήψη του εκτελέσιμου αρχείου XmlSignTool.

2.Ανοίξτε τη Γραμμή εντολών των Windows (cmd) με την επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής.

3.Πλοηγηθείτε στην τοποθεσία αποθήκευσης του xmlsigntool.exe

4.Εκτελέστε μια εντολή για την υπογραφή του αρχείου διαμόρφωσης .xml, με τη μορφή: xmlsigntool /version 1|2 <xml_file_path>


important

Η τιμή της παραμέτρου /version εξαρτάται από την έκδοση του ESET Security Ultimate που διαθέτετε. Χρησιμοποιήστε το /version 1 για παλαιότερες εκδόσεις του ESET Security Ultimate από την έκδοση 11.1. Χρησιμοποιήστε το /version 2 για την τρέχουσα έκδοση του ESET Security Ultimate.

5.Πληκτρολογήστε δύο φορές τον κωδικό πρόσβασης για τις Ρυθμίσεις για προχωρημένους, όταν σας ζητηθεί από το XmlSignTool. Το αρχείο διαμόρφωσης .xml είναι πλέον υπογεγραμμένο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εισαγωγή μιας άλλης εμφάνισης του ESET Security Ultimate με το ESET CMD χρησιμοποιώντας τη μέθοδο εξουσιοδότησης κωδικού πρόσβασης.


example

Εντολή υπογραφής αρχείου διαμόρφωσης εξαγωγής:
xmlsigntool /version 2 c:\config\settings.xml

ecmd_xmlsigntool


note

Εάν ο κωδικός πρόσβασης για τις Ρυθμίσεις για προχωρημένους άλλαξε και θέλετε να εισαγάγετε μια διαμόρφωση που υπογράφηκε προηγουμένως με παλιό κωδικό πρόσβασης, πρέπει να υπογράψετε το αρχείο διαμόρφωσης .xml ξανά με τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης. Αυτό σάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα παλαιότερο αρχείο διαμόρφωσης χωρίς να το εξαγάγετε πριν από την εισαγωγή σε άλλον υπολογιστή που εκτελεί το ESET Security Ultimate.


warning

Η ενεργοποίηση του ESET CMD χωρίς εξουσιοδότηση δεν συνιστάται, καθώς αυτό θα επιτρέψει την εισαγωγή οποιασδήποτε μη υπογεγραμμένης διαμόρφωσης. Καθορίστε τον κωδικό πρόσβασης στη θέση Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Περιβάλλον χρήστη > Ρύθμιση πρόσβασης, για να αποτρέψετε τυχόν τροποποίηση από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.