Protokol o kontrole počítača

Po skončení kontroly sa otvorí Protokol o kontrole počítača so všetkými dôležitými informáciami o danej kontrole. Sú to napríklad tieto:

Verzia detekčného jadra

Dátum a čas spustenia kontroly

Zoznam skontrolovaných diskov, priečinkov a súborov

Názov plánovanej kontroly (iba pri plánovaných kontrolách)

Stav kontroly

Počet skontrolovaných objektov

Počet detekcií

Čas ukončenia kontroly

Celkový čas kontroly


note

Nové spustenie plánovanej kontroly počítača sa preskočí, ak stále prebieha rovnaká plánovaná úloha, ktorá bola spustená už skôr. Vynechaná úloha plánovanej kontroly vytvorí protokol kontroly počítača s nulovým počtom skontrolovaných objektov a stavom Kontrola sa nespustila, pretože stále prebiehala predchádzajúca kontrola.

Ak si chcete pozrieť predchádzajúce protokoly kontroly, v hlavnom okne programu kliknite na Nástroje > Viac nástrojov > Protokoly. V roletovom menu vyberte možnosť Kontrola počítača a dvakrát kliknite na požadovaný záznam.

SCAN_LOG


note

Viac informácií o záznamoch „nemožno otvoriť“, „chyba pri otváraní“ alebo „poškodený archív“ nájdete v našom článku Databázy znalostí.

Kliknutím na ikonu prepínača MODULE_INACTIVE Filtrovanie otvoríte okno Filtrovanie protokolov, kde môžete spresniť vyhľadávanie podľa vlastných kritérií. Ak chcete zobraziť kontextové menu, kliknite pravým tlačidlom myši na konkrétnu položku protokolu:

Akcia

Použitie

Filtrovať rovnaké záznamy

Aktivuje filtrovanie protokolov. V protokole budú zobrazené iba záznamy rovnakého typu, ako je zvolený protokol.

Filter

Po kliknutí na túto možnosť môžete v okne Filtrovanie protokolov definovať kritériá filtrovania pre konkrétne položky protokolu. Klávesová skratka Ctrl+Shift+F

Zapnúť filter

Aktivuje nastavenia filtra. Ak filter aktivujete prvýkrát, musíte definovať nastavenia v okne Filtrovanie protokolov.

Vypnúť filter

Vypne filter (rovnako ako prepínač naspodku).

Kopírovať

Skopíruje označený záznam do schránky. Klávesová skratka: Ctrl+C

Kopírovať všetko

Skopíruje všetky záznamy v okne.

Exportovať

Exportuje označený záznam do súboru XML.

Exportovať všetko

Exportuje všetky záznamy v okne do súboru XML.

Popis detekcie

Otvorí ESET Encyklopédiu hrozieb s podrobnými informáciami o označenej infiltrácii vrátane prejavov jej prítomnosti v systéme a bezpečnostných hrozieb, ktoré sa s ňou spájajú.