Priebeh kontroly

Okno priebehu kontroly ukazuje aktuálny stav kontroly a počet nájdených súborov, ktoré obsahujú škodlivý kód.


note

Je v poriadku, ak určité typy súborov, ako napríklad dáta chránené heslom alebo súbory využívané systémom (napr. pagefile.sys a niektoré súbory protokolov), nemôžu byť skontrolované. Viac informácií môžete nájsť v Databáze znalostí spoločnosti ESET.


note

Ako naplánovať pravidelnú týždňovú kontrolu počítača

Ak chcete naplánovať pravidelnú úlohu, prečítajte si kapitolu Ako naplánovať pravidelnú týždňovú kontrolu počítača.

Priebeh kontroly – indikátor priebehu kontroly zobrazuje stav pomeru skontrolovaných súborov oproti súborom, ktoré na kontrolu ešte čakajú. Stav je určovaný podľa celkového počtu objektov zahrnutých do kontroly.

Cieľ – názov aktuálne kontrolovaného súboru a jeho umiestnenie.

Nájdené hrozby – zobrazuje celkový počet skontrolovaných súborov, nájdených hrozieb či hrozieb vyliečených počas kontroly.

Pozastaviť – pozastaví kontrolu.

Pokračovať – táto možnosť sa zobrazí po pozastavení kontroly. Kliknite na Pokračovať pre pokračovanie v kontrole.

Zastaviť – preruší a ukončí kontrolu.

Rolovanie výpisu protokolu o kontrole – po zapnutí tejto možnosti uvidíte v okne kontroly vždy tie najnovšie záznamy o práve skontrolovaných objektoch.


note

Po kliknutí na možnosť Viac informácií alebo Otvoriť okno kontroly sa zobrazia podrobnosti o kontrole počítača, ktorá je práve spustená. Ďalšiu súbežnú kontrolu môžete spustiť kliknutím na možnosť Skontrolovať váš počítač alebo Pokročilé kontroly > Vlastná kontrola.

SCANNER_MAIN

V roletovom menu Akcia po kontrole môžete nastaviť akciu, ktorá sa má vykonať automaticky po dokončení kontroly:

Žiadna akcia – po ukončení kontroly nebude vykonaná žiadna akcia.

Vypnúť – počítač sa po ukončení kontroly vypne.

Reštartovať – počítač po ukončení kontroly zatvorí všetky spustené programy a reštartuje sa.

Reštartovať v prípade potreby – počítač sa reštartuje, ak bude potrebné dokončiť liečenie zachytených hrozieb.

Vynútiť reštart – po ukončení kontroly sa bez interakcie s používateľom nútene zatvoria všetky spustené programy a počítač sa reštartuje.

Vynútiť reštart v prípade potreby – počítač sa nútene reštartuje, ak bude potrebné dokončiť liečenie zachytených hrozieb.

Uspať – vaša relácia bude uložená a počítač sa prepne do úsporného režimu, tak aby sa dal rýchlo zapnúť.

Prepnúť do režimu dlhodobého spánku – bude uložená snímka stavu počítača a počítač sa vypne. Pri opätovnom zapnutí počítača sa načíta uložený stav.


note

Možnosti UspaťPrepnúť do režimu dlhodobého spánku sú dostupné v závislosti od nastavení napájania a režimu spánku v rámci operačného systému alebo od možností vášho počítača/laptopu. Berte na vedomie, že počítač v stave spánku je aj naďalej zapnutý. Takýto počítač má stále aktívne základné funkcie a naďalej spotrebúva elektrickú energiu, a to aj v prípade, že je napájaný z batérie. Pre šetrenie batérie, napríklad pri cestovaní mimo kancelárie, odporúčame použiť možnosť Prepnúť do režimu dlhodobého spánku.

Zvolená akcia sa spustí po dokončení všetkých prebiehajúcich kontrol. Ak ste zvolili akciu Vypnúť alebo Reštartovať, zobrazí sa dialógové okno s výzvou na potvrdenie akcie s 30‑sekundovým odpočítavaním, v rámci ktorého je možné plánované vypnutie/reštartovanie počítača zrušiť kliknutím na Zrušiť.