Filtrovanie protokolov

Kliknite na MODULE_INACTIVE Filtrovanie v sekcii Nástroje > Viac nástrojov > Protokoly na definovanie kritérií filtrovania.

Funkcia filtrovania protokolov vám pomôže nájsť informácie, ktoré hľadáte, a to najmä v prípade, ak sa v protokoloch nachádza veľký počet záznamov. Umožňuje vám zúžiť záznamy protokolov napríklad vtedy, keď hľadáte konkrétny typ udalosti, stav alebo časové obdobie. Záznamy protokolov môžete filtrovať použitím konkrétnych možností vyhľadávania. V okne Protokoly sa následne zobrazia len tie záznamy, ktoré zodpovedajú zadaným kritériám vyhľadávania.

Do poľa Hľadať text zadajte kľúčové slovo, ktoré chcete vyhľadať. Pre upresnenie vyhľadávania použite roletové menu Hľadať v stĺpcoch. V roletovom menu Typy záznamov vyberte jeden alebo viacero záznamov. Upresnite Časové obdobie, pre ktoré chcete zobraziť výsledky. Môžete použiť aj ďalšie možnosti vyhľadávania, ako napr. Hľadať iba celé slová alebo Rozlišovať veľké a malé písmená.

Hľadať text

Zadajte reťazec (slovo alebo časť slova). Zobrazia sa iba záznamy, ktoré obsahujú tento reťazec. Ostatné záznamy budú vynechané.

Hľadať v stĺpcoch

Vyberte stĺpce, ktoré budú pri vyhľadávaní brané do úvahy. Môžete označiť jeden alebo viacero stĺpcov.

Typy záznamov

Z roletového menu vyberte jeden alebo viacero typov záznamov:

Diagnostické – zaznamenávané budú informácie dôležité pre ladenie programu, ako aj všetky udalosti s vyššou závažnosťou.

Informačné – zaznamenávané budú informatívne správy, napríklad o úspešnej aktualizácii, ako aj všetky udalosti s vyššou závažnosťou.

Varovania – zaznamenávané budú varovné správy a kritické chyby.

Chyby – zaznamenávané budú chyby typu „Chyba pri preberaní súboru“ a kritické chyby.

Kritické – zaznamenávané budú len kritické chyby (nespustenie antivírusovej ochrany).

Časové obdobie

Zadajte časové obdobie, pre ktoré chcete zobraziť výsledky:

Nešpecifikované (predvolené) – vyhľadávanie nebude vykonané pre konkrétne časové obdobie, ale bude prehľadaný celý protokol.

Posledný deň

Posledný týždeň

Posledný mesiac

Vlastné – môžete nastaviť konkrétne časové obdobie (od – do), v ktorom chcete filtrovať záznamy.

Hľadať iba celé slová

Túto možnosť použite v prípade, ak si želáte vyhľadávať celé slová a zobraziť tak presnejšie výsledky.

Rozlišovať veľké a malé písmená

Túto možnosť použite v prípade, ak je pri filtrovaní dôležité rozlišovať veľké a malé písmená. Po nastavení filtrovania/vyhľadávania kliknite na OK pre zobrazenie filtrovaných záznamov protokolu, prípadne kliknite na Hľadať pre spustenie vyhľadávania. Protokoly sú prehľadávané zhora nadol, počnúc vašou aktuálnou pozíciou (záznam, ktorý je zvýraznený). Vyhľadávanie sa zastaví pri nájdení prvého zodpovedajúceho záznamu. Stlačením F3 vyhľadáte ďalší záznam, prípadne kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Hľadať pre upresnenie vyhľadávania.