Konfigurácia zápisu do protokolov

Nastavenie možností zapisovania protokolov produktu ESET Smart Security Premium je dostupné cez hlavné okno programu. Kliknite na Nastavenia > Rozšírené nastavenia > Nástroje > Protokoly. Nastavenia protokolov umožňujú špecifikovať spôsoby manažovania protokolov. Manažment protokolov automaticky vymazáva staré protokoly, čím sa šetrí miesto na disku. Je možné definovať tieto vlastnosti protokolov:

Ukladať záznamy od úrovne – úroveň, od ktorej sa budú zaznamenávať udalosti do protokolov.

Diagnostické – zaznamenávané budú informácie dôležité pre ladenie programu, ako aj všetky udalosti s vyššou závažnosťou.

Informatívne – zaznamenávané budú informatívne správy, napríklad o úspešnej aktualizácii, ako aj všetky udalosti s vyššou závažnosťou.

Upozornenia – zaznamenávané budú varovné správy a kritické chyby.

Chyby – zaznamenávané budú chyby typu „Chyba pri preberaní súboru“ a kritické chyby.

Kritické – zaznamenávané budú len kritické chyby (chyba pri spustení antivírusovej ochrany, firewallu atď.).


note

Ak vyberiete diagnostickú úroveň podrobnosti protokolov, všetky blokované pripojenia budú zaznamenávané.

Protokoly staršie ako nastavená hodnota v poli Automaticky mazať záznamy protokolov staršie ako (dní) budú automaticky zmazané.

Automaticky optimalizovať protokoly – umožňuje automatickú defragmentáciu protokolov, ak počet nevyužitých záznamov prekročí špecifikovaný pomer v percentách nastavený v poli Pri prekročení počtu nevyužitých záznamov (%).

Kliknite na Optimalizovať teraz pre spustenie defragmentácie protokolov. Defragmentácia odstraňuje prázdne záznamy v protokoloch, čím sa zefektívni a zrýchli práca s nimi. Viditeľné zlepšenie práce s protokolmi po optimalizácii je očividné hlavne pri väčších množstvách záznamov v protokoloch.

Funkcia Zapnúť textový protokol umožňuje okrem klasického ukladania v sekcii Protokoly ukladať súbory protokolov aj v ďalšom formáte:

Cieľový adresár – adresár, do ktorého budú ukladané protokoly (platí len pre Text/CSV). Každá skupina protokolov má vlastný súbor s predvoleným názvom (napríklad virlog.txt sú protokoly skupiny Detekcie v prípade, ak ste zvolili ukladanie do textových protokolov).

Typ – ak zvolíte formát Text, protokoly sa budú ukladať do textového súboru, pričom údaje budú oddelené tabulátorom. Formát CSV tiež predstavuje textové súbory, avšak oddelené čiarkami. Ak vyberiete možnosť Udalosť, protokoly budú ukladané v denníku udalostí systému Windows, ktorý si môžete prezrieť cez Zobrazovač denníka udalostí (Event Viewer) v Ovládacom paneli.

Odstrániť všetky protokoly – vymaže všetky uložené protokoly označené v roletovom menu Typ. Zobrazí sa vám tiež oznámenie o úspešnom odstránení protokolov.


note

Pre urýchlenie riešenia problémov môžete byť technickou podporou spoločnosti ESET vyzvaný na zaslanie protokolov z vášho počítača. Nástroj ESET Log Collector zjednodušuje zozbieranie potrebných protokolov. Viac informácií o nástroji ESET Log Collector nájdete v nasledujúcom článku Databázy znalostí spoločnosti ESET.