Spustené procesy

Okno Spustené procesy zobrazuje programy a procesy, ktoré sú spustené vo vašom počítači. Umožňuje tiež, aby bola spoločnosť ESET pohotovo a neustále informovaná o nových infiltráciách. Pri povolenej technológii ESET LiveGrid® ESET Smart Security Premium poskytuje podrobné informácie o spustených procesoch s cieľom chrániť používateľov.

PAGE_CLOUD

Úroveň rizika – vo väčšine prípadov ESET Smart Security Premium pomocou technológie ESET LiveGrid® priradí objektom (súborom, procesom, kľúčom registra atď.) určitý stupeň rizika na základe heuristických pravidiel, ktoré preskúmajú každý objekt a vyhodnotia pravdepodobnosť nebezpečnej aktivity. Podľa výsledkov heuristiky sa objektom pridelí úroveň rizika od 1 – v poriadku (zelenou farbou) až po 9 – riziko (červenou farbou).

Proces – názov aplikácie alebo procesu, ktorý je momentálne spustený na počítači. Pre lepší prehľad o všetkých procesoch použite Správcu úloh (MS Windows). Správcu úloh môžete otvoriť kliknutím pravým tlačidlom myši kdekoľvek na systémovom paneli úloh a vybratím možnosti Spustiť správcu úloh, prípadne pomocou klávesovej skratky Ctrl + Shift + Esc.


note

Známe aplikácie označené zelenou farbou nepredstavujú riziko a sú bezpečné. Budú preto vyňaté z kontroly, čím sa zvyšuje výkon a rýchlosť kontroly.

PID – číslo identifikátora procesu môže byť použité ako parameter napr. pri upravovaní priority daného procesu.

Počet používateľov – počet používateľov, ktorí používajú danú aplikáciu. Táto informácia sa získava prostredníctvom technológie ESET LiveGrid®.

Čas objavenia – čas, ktorý ubehol od prvého zachytenia aplikácie technológiou ESET LiveGrid®.


note

Aj v prípade, že je aplikácia označená ako Neznáma (oranžová), nemusí to znamenať, že obsahuje škodlivý kód. Obvykle je to nová aplikácia. Ak si nie je používateľ istý, či je tomu skutočne tak, má možnosť poslať vzorku na analýzu do výskumného laboratória spoločnosti ESET. Ak sa ukáže, že ide o nebezpečnú aplikáciu, jej detekcia bude pridaná v niektorej najbližšej aktualizácii.

Názov aplikácie – názov aplikácie alebo procesu.

Po kliknutí na jednotlivé aplikácie sa v dolnej časti okna zobrazia nasledovné informácie:

Cesta – umiestnenie aplikácie vo vašom počítači.

Veľkosť – veľkosť v kB (kilobajtoch) alebo MB (megabajtoch).

Popis – charakteristika súboru vychádzajúca z popisu daného súboru operačným systémom.

Spoločnosť – názov vydavateľa aplikácie alebo procesu.

Verzia – táto informácia pochádza od vydavateľa aplikácie alebo procesu.

Produkt – názov aplikácie, zvyčajne obchodné meno.

Vytvorené/upravené – dátum a čas vytvorenia (úpravy).


note

Reputáciu môžete skontrolovať aj pri súboroch, ktoré sa nesprávajú ako spustené programy/procesy. V rámci bežného prieskumníka súborov kliknite pravým tlačidlom myši na vybraný súbor a zvoľte možnosť Pokročilé možnosti > Skontrolovať reputáciu súborov.

HLPTOOLS_CLOUD_CHECK