Detekcia malvéru

Sekcia Detekcia malvéru je dostupná v Rozšírených nastaveniach (F5) po kliknutí na Detekčné jadro > Detekcia malvéru, kde môžete nastaviť parametre kontroly. Táto sekcia obsahuje nasledujúce možnosti:

Aktívny profil – určuje názov profilu, ktorého nastavenia sa použijú pri manuálnej kontrole počítača. Pridať nový profil je možné prostredníctvom tlačidla Upraviť v časti Zoznam profilov. Viac informácií nájdete v kapitole Profily kontroly.

Ciele kontroly – ak si želáte skontrolovať len konkrétne súbory na disku, kliknite na Upraviť vedľa popisu Ciele kontroly a z roletového menu vyberte príslušnú možnosť, resp. príslušné cieľové umiestnenie z adresárovej štruktúry. Viac informácií nájdete v kapitole Ciele kontroly.

Parametre ThreatSense – detailnejšie nastavenia kontroly, ako napr. typy súborov, ktoré si želáte kontrolovať, metódy detekcie a iné. Kliknutím na túto sekciu sa zobrazia podrobné nastavenia kontroly počítača.