Kontrola v nečinnosti

Kontrolu v nečinnosti môžete povoliť v Rozšírených nastaveniach v časti Detekčné jadro > Detekcia malvéru > Kontrola v nečinnosti.

Kontrola v nečinnosti

Na zapnutie kontroly v nečinnosti kliknite na prepínač vedľa popisu Zapnúť kontrolu v nečinnosti. Ak je počítač v nečinnosti, na pozadí sa spúšťa kontrola všetkých diskov počítača.

Na základe predvolených nastavení programu sa kontrola v nečinnosti nespúšťa, ak je počítač (laptop) napájaný z batérie. Toto nastavenie môžete prepísať zapnutím funkcie Spustiť, aj keď je počítač napájaný z batérie v okne Rozšírených nastavení.

V sekcii Rozšírené nastavenia aktivujte možnosť Vytvárať protokol, ak chcete z kontroly v nečinnosti vytvárať protokol, ktorý nájdete v časti Protokoly (v hlavnom okne programu kliknite na Nástroje > Viac nástrojov > Protokoly a potom vyberte možnosť Kontrola počítača z roletového menu Protokoly).

Detekcia stavu nečinnosti

O podmienkach spustenia kontroly v nečinnosti sa dočítate v kapitole Detekcia stavu nečinnosti.

Ak chcete upraviť parametre kontroly v stave nečinnosti (napr. metódy detekcie), prejdite na kapitolu Parametre ThreatSense.