Detekcia stavu nečinnosti

Nastavenia detekcie stavu nečinnosti sa nachádzajú v Rozšírených nastaveniach v sekcii Detekčné jadro > Detekcia malvéru > Kontrola v nečinnosti > Detekcia stavu nečinnosti. Tieto nastavenia špecifikujú spúšťač pre kontrolu v nečinnosti:

Vypnutá obrazovka alebo šetrič obrazovky

Uzamknutie počítača

Odhlásenie používateľa

Pomocou prepínacích tlačidiel pri týchto možnostiach môžete zapnúť alebo vypnúť dané spúšťače kontroly v nečinnosti.