Strážca siete

Strážca siete pomáha odhaliť bezpečnostné zraniteľnosti v rámci vašej dôveryhodnej (domácej alebo pracovnej) siete, ako napr. slabé heslo routera či otvorené porty. Poskytuje tiež zoznam pripojených zariadení, pričom zariadenia sú rozdelené do kategórií podľa typu (napr. tlačiarne, routery, mobilné zariadenia atď.). Vďaka tomu budete mať prehľad o tom, aké zariadenia sú pripojené k vašej sieti (napr. herná konzola, zariadenia IoT alebo iné domáce smart zariadenia).

Funkcia Strážca siete vám pomáha identifikovať bezpečnostné zraniteľnosti routera a zvyšuje úroveň vašej ochrany pri pripojení sa do siete.

Strážca siete však nemôže ovplyvniť konfiguráciu vášho routera. Všetky zmeny v nastaveniach musíte vykonať sami prostredníctvom špecializovaného rozhrania vášho routera. Domáce routery sú veľmi zraniteľné a ľahko napadnuteľné malvérom, prostredníctvom ktorého sa iniciujú tzv. DDoS útoky (distributed denial-of-service attacks, vo voľnom preklade „distribuované útoky zamedzenia služby“). Ak používateľ nezmení heslo prednastavené výrobcom routera, pre útočníka je veľmi jednoduché toto heslo uhádnuť. Útočník následne môže získať prístup k routeru a zmeniť jeho nastavenia alebo ohroziť bezpečnosť celej vašej siete.


warning

Dôrazne vám odporúčame vytvoriť si pre router silné a dostatočne dlhé heslo, ktoré okrem bežných znakov obsahuje aj čísla, špeciálne znaky alebo veľké písmená. Použitím kombinácie rôznych takýchto znakov zabezpečíte, že vaše heslo nebude jednoduché prelomiť.

Ak je sieť, ku ktorej ste pripojený, nakonfigurovaná ako dôveryhodná, môžete sieť označiť ako „Moja sieť“. Kliknutím na možnosť Označiť ako „Moja sieť“ priradíte sieti označenie Moja sieť. Toto označenie sa bude zobrazovať vedľa siete naprieč celým produktom ESET Smart Security Premium v záujme lepšej identifikácie a dohľadu nad zabezpečením. Ak chcete označenie siete odobrať, kliknite na možnosť Zrušiť označenie „Moja sieť“.

Každé zariadenie, ktoré je pripojené k vašej sieti, sa zobrazí v zozname spolu so základnými informáciami. Kliknutím na konkrétne zariadenie môžete zariadenie upraviť alebo si zobraziť podrobné informácie.

Pomocou roletového menu Siete môžete zariadenia v zozname filtrovať podľa nasledujúcich kritérií:

zariadenia pripojené ku konkrétnej sieti,

zariadenia pripojené ku Všetkým sieťam,

nekategorizované zariadenia.

Ak si chcete zobraziť všetky zariadenia pripojené k vašej sieti v sonarovom zobrazení, kliknite na ikonu ICON_RADAR_VIEW. Ak presuniete kurzor myši na ikonu zariadenia, zobrazia sa základné informácie o danom zariadení, ako napr. názov a dátum, kedy bolo zariadenie naposledy spozorované.

Kliknutím na ikonu zariadenia si môžete zobraziť podrobné informácie o danom zariadení alebo zariadenie upraviť. Nedávno pripojené zariadenia sú zobrazené bližšie pri routeri, aby ste ich mohli jednoducho nájsť.

Kontrolu siete, ku ktorej ste momentálne pripojený, môžete manuálne spustiť kliknutím na možnosť Skontrolovať sieť. Možnosť Skontrolovať sieť je dostupná len pre dôveryhodné siete. Prečítajte si kapitolu Známe siete, ak chcete upraviť nastavenia sete.

Môžete sa rozhodnúť, čo chcete skontrolovať. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

Skontrolovať všetko,

Skontrolovať iba router,

Skontrolovať iba zariadenia.


warning

Túto kontrolu vykonávajte len na dôveryhodnej sieti! Ak kontrolu vykonáte na nedôveryhodných sieťach, hrozí potenciálne riziko.

PAGE_HOMENETWORK

Po dokončení kontroly sa zobrazí oznámenie obsahujúce odkaz na základné informácie o podozrivom zariadení. Podrobnosti zobrazíte aj tak, že dvakrát kliknete na podozrivé zariadenie v zozname alebo sonarovom zobrazení. Na zobrazenie nedávno blokovanej komunikácie kliknite na Riešiť problémy. Viac informácií o riešení problémov s firewallom

Modul Strážca siete vás prostredníctvom oznámenia môže upozorniť na nasledujúce udalosti:

K sieti sa pripojilo nové zariadenie – toto oznámenie sa zobrazí v prípade, že je používateľ pripojený k sieti a do tejto siete sa pripojí nové zariadenie.

Nájdené nové sieťové zariadenia – toto oznámenie sa zobrazí v prípade, že sa znova pripojíte k dôveryhodnej sieti a od vášho posledného pripojenia sa v nej objavilo nové zariadenie.


note

V oboch prípadoch vás program upozorňuje na to, že k vašej sieti sa pokúša pripojiť neautorizované zariadenie. Ak chcete zobraziť podrobnosti, kliknite na možnosť Pozrite si podrobnosti zariadenia.

Čo znamenajú jednotlivé ikony zobrazené pri zariadeniach v rámci funkcie Strážca siete?

ICON_STAR

Žltá hviezdička označuje zariadenia, ktoré sú v sieti nové alebo ktoré program ESET zachytil prvýkrát.

ICON_CAUTION

Žltý výkričník označuje, že router môže obsahovať bezpečnostné zraniteľnosti. Kliknutím na túto ikonu vo vašom produkte získate podrobnejšie informácie o probléme.

ICON_WARNING

Červený výkričník označuje, že router obsahuje bezpečnostné zraniteľnosti a môže byť infikovaný. Kliknutím na túto ikonu vo vašom produkte získate podrobnejšie informácie o probléme.

ICON_INFO

Modrá ikona sa môže objaviť, keď váš produkt ESET získa dodatočné informácie o routeri, ktoré však nevyžadujú okamžitú pozornosť, pretože neexistujú žiadne bezpečnostné riziká. Kliknutím na ikonu získate podrobnejšie informácie.