Riešenie problémov ochrany siete

Sprievodca riešením problémov vám umožňuje riešiť problémy s pripojením, ktoré môžu vznikať pri používaní ESET Firewallu. Z roletového menu vyberte časové obdobie, v ktorom bola sieťová komunikácia zablokovaná. Zoznam nedávno blokovanej komunikácie vám poskytuje prehľad o typoch aplikácií alebo zariadení, reputácii a celkovom počte aplikácií a zariadení blokovaných v danom časovom období. Pre viac informácií o konkrétnej blokovanej komunikácii kliknite na Podrobnosti. Ďalším krokom je odblokovanie aplikácie alebo zariadenia, pri ktorom dochádza k problému.

Po kliknutí na tlačidlo Odblokovať bude povolená všetka doteraz blokovaná komunikácia. Ak problémy s aplikáciou pretrvávajú alebo vaše zariadenie nefunguje podľa očakávania, kliknite na Aplikácia stále nefunguje a všetka predtým blokovaná komunikácia bude povolená. Ak problém napriek tomu pretrváva, reštartujte počítač.

Kliknutím na Zobraziť zmeny zobrazíte pravidlá vytvorené pomocou sprievodcu. Pravidlá vytvorené sprievodcom nájdete aj v okne Rozšírené nastavenia > Ochrana siete > Firewall > Pokročilé > Pravidlá.

Po kliknutí na Odblokovať iný môžete pokračovať v riešení problémov s ďalším zariadením alebo aplikáciou.