Šifrovaná vymeniteľná jednotka

Secure Data vám umožňuje vytvárať šifrované priečinky na vymeniteľných zariadeniach. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Pripojte vymeniteľnú jednotku (napr. USB kľúč alebo USB disk) k počítaču.

2.V okne Šifrujte dáta na tomto počítači alebo na vymeniteľnej jednotke kliknite na možnosť Vymeniteľná jednotka.

3.Vyberte pripojenú vymeniteľnú jednotku, ktorú chcete šifrovať, a kliknite na Pokračovať.
Kliknite na Obnoviť, čím aktualizujete zoznam dostupných vymeniteľných jednotiek. Šifrované alebo nepodporované jednotky nebudú zobrazené.
Ak si prajete, aby zabezpečený priečinok vytvorený na vybranom vymeniteľnom zariadení bolo možné dešifrovať na akomkoľvek zariadení Windows aj bez nainštalovaného produktu ESET Smart Security Premium, označte možnosť Dešifrovať priečinok na akomkoľvek zariadení so systémom Windows.

essp_select_removable_drive

4.Nastavte heslo pre šifrovaný priečinok na vymeniteľnej jednotke. Ak si neželáte, aby bola vymeniteľná jednotka automaticky dešifrovaná, keď sa prihlásite do vášho používateľského účtu v systéme Windows, zrušte výber možnosti Automaticky dešifrovať na tomto účte systému Windows. Kliknite na Pokračovať.

essp_Secured_Data_setPassword

5.Vaša vymeniteľná jednotka je teraz chránená a šifrovaný priečinok je pripravený na použitie.

essp_Secured_Data_removable_done

Ak odteraz pripojíte vašu vymeniteľnú jednotku k počítaču, kde nie je nainštalované Secure Data, šifrovaný priečinok nebude viditeľný. Ak pripojíte vymeniteľnú jednotku k počítaču, kde naopak je nainštalované Secure Data, budete vyzvaný na zadanie hesla na dešifrovanie vymeniteľnej jednotky. Ak heslo nezadáte, šifrovaný priečinok bude síce viditeľný, ale nebude doň možný prístup.