Sieťové zariadenie v rámci Strážcu siete

V tejto sekcii môžete nájsť podrobné informácie o sieťovom zariadení vrátane nasledujúcich údajov:

názov zariadenia,

typ zariadenia,

posledné pripojenie,

názov siete,

IP adresa,

MAC adresa,

operačný systém.

Ikona ceruzky vám umožňuje upraviť názov alebo typ zariadenia.

Odstrániť z histórie – umožňuje vymazať zariadenie zo zoznamu zariadení. Táto možnosť je dostupná len pre zariadenia, ktoré práve nie sú pripojené k vašej sieti.

Pre každý typ zariadenia sú dostupné tieto možnosti:

arrow_down_home Router

arrow_down_home Sieťové zariadenie

arrow_down_home Toto zariadenie