Sieťové adaptéry

Okno Sieťové adaptéry zobrazuje nasledujúce informácie o sieťových adaptéroch vášho počítača:

názov sieťového adaptéra a druh pripojenia (drôtové, virtuálne atď.),

IP a MAC adresu,

pripojenú sieť (pod značkou Moja sieť),

IP adresu dôveryhodnej zóny s podsieťou,

aktívny profil (pozri Profily priradené k sieťovým adaptérom).