Pripojené siete

Zobrazuje siete, na ktoré sú pripojené sieťové adaptéry. Do časti Pripojené siete sa dostanete z hlavného menu kliknutím na Nastavenia > Ochrana siete. Po kliknutí na odkaz pod názvom siete sa zobrazí výzva na výber typu ochrany pre pripojenú sieť.

V zobrazenom dialógovom okne Nastavenie ochrany siete si môžete vybrať jednu z nižšie uvedených možností:

Áno – pre dôveryhodnú sieť (domácu alebo pracovnú sieť). Váš počítač a zdieľané súbory uložené na počítači budú viditeľné zo siete a systémové prostriedky budú dostupné pre ostatných používateľov v sieti. Toto nastavenie odporúčame použiť pri bezpečných lokálnych sieťach.

Nie – pre nedôveryhodné siete (verejné siete). Súbory a priečinky uložené vo vašom systéme nebudú zdieľané ani viditeľné pre ostatných používateľov v sieti a zdieľanie systémových prostriedkov bude deaktivované. Toto nastavenie odporúčame použiť pri pripojení k bezdrôtovým sieťam.

Kliknite na ikonu ozubeného kolesa GEAR vedľa názvu siete a vyberte si z nasledujúcich možností (v prípade nedôveryhodných sietí je k dispozícii iba možnosť Upraviť sieť):

Upraviť sieť – otvorí sa okno na úpravu nastavení siete.

Skontrolovať sieť pomocou Strážcu siete – otvorí sa Strážca siete, ktorý vykoná kontrolu siete.

Označiť ako „Moja sieť“ – sieti sa priradí označenie Moja sieť. Toto označenie sa bude zobrazovať vedľa siete naprieč celým produktom ESET Smart Security Premium v záujme lepšej identifikácie a dohľadu nad zabezpečením.

Zrušiť označenie „Moja sieť“ – odstráni sa označenie Moja sieť. Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, že sieti už bolo predtým priradené dané označenie.

Ak si chcete zobraziť jednotlivé sieťové adaptéry spolu s priradeným profilom firewallu a dôveryhodnou zónou, kliknite na Sieťové adaptéry. Viac informácií nájdete v kapitole Sieťové adaptéry.