Profily priradené k sieťovým adaptérom

Zmenou profilu sa dá rýchlo zmeniť správanie firewallu. Pre každý profil je možné nastaviť vlastné pravidlá. Všetky sieťové adaptéry v počítači sú automaticky pridané do zoznamu Sieťové adaptéry.

Stĺpce

Názov – názov sieťového adaptéra.

Predvolený profil firewallu – profil, do ktorého sa firewall prepne pri pripojení na sieť, ktorá nemá nastavený vlastný profil, prípadne ak je sieťový adaptér nakonfigurovaný tak, aby nepoužíval profil siete.

Uprednostniť profil siete – ak je možnosť Uprednostniť profil firewallu pripojenej siete zapnutá, sieťový adaptér prednostne použije profil firewallu priradený k pripojenej sieti.

Ovládacie prvky

Pridať – pridá nový sieťový adaptér.

Upraviť – umožňuje zmeniť existujúci sieťový adaptér.

Odstrániť – odstráni vybraný sieťový adaptér zo zoznamu.

OK/Zrušiť – kliknite na OK pre uloženie zmien alebo na Zrušiť, ak zmeny uložiť nechcete.