Dialógové okno – úprava profilov firewallu

V tomto okne je možné Pridať, Upraviť alebo Odstrániť profily. Ak chcete Upraviť alebo Odstrániť profil, musíte ho najprv označiť v zozname v okne Profily firewallu.

Viac informácií nájdete v kapitole Profily firewallu.