Profily firewallu

Profily sú ďalším účinným nástrojom na kontrolu správania firewallu v programe ESET Smart Security Premium. Pri vytvorení alebo upravovaní pravidiel firewallu môžete priradiť k pravidlu profil alebo priradiť pravidlo ku všetkým profilom. Ak sa firewall prepne do tohto profilu, budú použité len globálne pravidlá (pravidlá bez priradeného profilu) a pravidlá, ktoré boli k danému profilu priradené. Používateľ môže vytvoriť viacero profilov s rôznymi priradenými pravidlami (pre sieťové adaptéry alebo siete), vďaka čomu môže jednoducho meniť správanie firewallu.

Kliknutím na Upraviť vedľa zoznamu profilov otvoríte okno Profily firewallu, v ktorom môžete upravovať profily.

Sieťový adaptér môže byť nastavený tak, aby používal pri pripojení k špecifickej sieti k nej priradený profil. Priradiť profil k sieti je možné v sekcii Rozšírené nastavenia (F5) > Ochrana siete > Známe siete > Upraviť. V okne Známe siete vyberte požadovanú sieť, kliknite na Upraviť a z roletového menu Profil firewallu vyberte profil, ktorý chcete k danej sieti priradiť.

Ak k sieti nie je priradený žiadny profil, bude použitý predvolený profil adaptéra. Ak je sieťový adaptér nastavený tak, aby nepoužíval sieťový profil, jeho predvolený profil bude použitý bez ohľadu na to, do akej siete je pripojený. Ak nie je vytvorený žiadny profil pre sieť alebo sieťový adaptér, bude použitý globálny prednastavený profil. Pre priradenie profilu k sieťovému adaptéru vyberte sieťový adaptér, kliknite na možnosť Upraviť vedľa položky Profily priradené k sieťovým adaptérom, upravte zvolený sieťový adaptér a vyberte profil z roletového menu Predvolený profil firewallu.

Keď sa firewall z aktívneho profilu prepne na iný profil, zobrazí sa oznámenie v pravom dolnom rohu obrazovky pri hodinách.