Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Skanowane obiekty

Jeśli przeskanowany ma być wyłącznie określony obiekt docelowy, można kliknąć opcję Skanowanie niestandardowe i wybrać z menu rozwijanego opcję Skanowane obiekty albo wybrać określone obiekty docelowe ze struktury folderów (drzewa).

Selektor profilu skanowanych obiektów dotyczy następujących funkcji:

Skanowanie na żądanie

Skanowanie środowiska Hyper-V

Aby szybko przejść do skanowanego obiektu lub dodać żądany folder lub plik docelowy, należy wprowadzić go w pustym polu poniżej listy folderów. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy nie wybrano żadnych obiektów w strukturze drzewa, a w menu Skanowane obiekty jest wybrana opcja Brak wyboru.

Pamięć operacyjna

Skanuje wszystkie procesy i dane aktualnie używane przez pamięć operacyjną.

Sektory startowe/UEFI

Skanuje sektory rozruchowe i UEFI pod kątem obecności szkodliwego oprogramowania. Przeczytaj więcej o skanerze UEFI w słowniczku.

Baza danych WMI

Skanuje całą bazę danych Windows Management Instrumentation (WMI), wszystkie przestrzenie nazw, instancje klas i właściwości. Wyszukuje odniesienia do zainfekowanych plików lub szkodliwego oprogramowania osadzonych jako dane.

Rejestr systemowy

Skanuje cały rejestr systemu, wszystkie klucze i podklucze. Wyszukuje odniesienia do zainfekowanych plików lub szkodliwego oprogramowania osadzonych jako dane. Podczas leczenia wykryć odwołanie pozostaje w rejestrze, aby upewnić się, że żadne ważne dane zostaną utracone.

W menu rozwijanym Skanowane obiekty można wybrać wstępnie zdefiniowane obiekty do skanowania.

Zgodnie z ustawieniami profilu

Powoduje wybranie obiektów skonfigurowanych w wybranym profilu skanowania.

Nośniki wymienne

Powoduje wybranie dyskietek, urządzeń pamięci masowej USB, płyt CD i DVD.

Dyski lokalne

Powoduje wybranie wszystkich dysków twardych w komputerze.

Dyski sieciowe

Powoduje wybranie wszystkich mapowanych dysków sieciowych.

Foldery udostępnione

Powoduje wybranie wszystkich folderów udostępnionych na lokalnym serwerze.

Wybór niestandardowy

Powoduje anulowanie wszystkich wyborów. Następnie można dokonać wyboru niestandardowego.

W menu rozwijanym Profil skanowania można wybrać profil, który ma być używany podczas skanowania wybranych obiektów. Profilem domyślnym jest Skanowanie inteligentne. Istnieją jeszcze dwa wstępnie zdefiniowane profile skanowania: Skanowanie dokładne i Skanowanie z poziomu menu kontekstowego. W tych profilach skanowania stosowane są różne parametry aparatu ThreatSense.

Okno Skanowanie niestandardowe:

scan_custom

Skanuj bez leczenia

Jeśli użytkownik chce tylko przeskanować system bez wykonywania dodatkowych działań związanych z leczeniem, należy wybrać opcję Skanuj bez leczenia. Ta opcja jest przydatna, gdy użytkownik chce jedynie sprawdzić, czy na skanowanym obiekcie znajdują się zainfekowane elementy oraz uzyskać szczegółowe informacje na ich temat. Można wybrać jeden z trzech poziomów leczenia, klikając kolejno opcje Ustawienia > Parametry technologii ThreatSense > Leczenie. Informacje na temat skanowania są umieszczane w dzienniku skanowania.

Ignoruj wyjątki

Umożliwia przeprowadzenie skanowania z ignorowaniem wyjątków, które w innym wypadku zostałyby uwzględnione.

Skanowanie

Przeprowadzanie skanowania z wykorzystaniem ustawionych parametrów niestandardowych.

Skanuj jako administrator

Pozwala na przeprowadzenie skanowania z uprawnieniami administratora. Tę opcję należy kliknąć, jeśli obecny użytkownik nie ma uprawnień pozwalających na dostęp do plików, które mają być skanowane. Uwaga: Ten przycisk jest niedostępny, jeśli aktualny użytkownik nie może wywoływać operacji UAC jako administrator.