Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Skanowanie w trakcie bezczynności

Gdy komputer jest w stanie bezczynności, skanowanie komputera w trybie cichym jest wykonywane na wszystkich dyskach lokalnych. Wykrywanie stanu bezczynności będzie uruchamiane, gdy komputer znajdzie się w jednym z następujących stanów:

Wyłączony ekran lub wygaszacz ekranu

Blokada komputera

Wylogowanie użytkownika

Uruchom, nawet jeśli komputer jest zasilany z baterii

Domyślnie skaner w trybie bezczynności nie pracuje, gdy komputer (notebook) jest zasilany z baterii.

Włącz zapisywanie w dzienniku

Rejestrowanie danych wyjściowych skanowania komputera w sekcji Pliki dziennika (w oknie głównym programu należy kliknąć pozycję Pliki dziennika i wybrać typ dziennika Skanowanie komputera z menu rozwijanego).

Parametry technologii ThreatSense

Modyfikowanie parametrów skanowania w trakcie bezczynności.