Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia ogólne

Możesz skonfigurować ustawienia i opcje ogólne zależnie od potrzeb. Menu dostępne z lewej strony zawiera następujące kategorie:

Computer

Umożliwia włączanie i wyłączanie wykrywania potencjalnie niepożądanych, niebezpiecznych i podejrzanych aplikacji oraz ochrony Anti-Stealth. Umożliwia określanie wyłączeń procesów oraz plików i folderów. Umożliwia konfigurowanie ochrony systemu plików w czasie rzeczywistym, parametrów ThreatSense, ochrony opartej na chmurze (ESET LiveGrid®), skanowania w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania (skanowanie komputera na żądanie oraz inne opcje skanowania), skanowanie środowiska Hyper-V i systemu HIPS.

Aktualizacje

Umożliwia skonfigurowanie opcji aktualizacji, takich jak profile, wiek aparatu wykrywania, migawki tworzone na użytek cofania zmian w module, typ aktualizacji, niestandardowy serwer aktualizacji, połączenie/serwer proxy, kopia dystrybucyjna aktualizacji, dostęp do plików aktualizacji, serwer HTTP, szczegóły konta użytkownika dotyczące połączenia sieciowego itp.

Strony internetowe i poczta e-mail

Umożliwia skonfigurowanie filtrowania protokołów i wyłączeń (wyłączonych aplikacji i adresów IP), opcji filtrowania protokołów SSL/TLS, ochrony programów poczty e-mail (z uwzględnieniem integracji, protokołów poczty e-mail, alertów i powiadomień), ochrony dostępu do stron internetowych (z uwzględnieniem protokołów sieciowych HTTP/HTTPS i zarządzania adresami URL) oraz ochrony programów poczty e-mail przed atakami typu „phishing”.

Kontrola dostępu do urządzeń

Umożliwia włączenie integracji i skonfigurowanie reguł i grup kontroli dostępu do urządzeń.

Konfiguracja narzędzi

Umożliwia dostosowanie narzędzi, takich jak ESET CMD, ESET RMM, dostawca WMI, obiektów skanowanych przez aplikację ESET PROTECT, powiadomień usługi Windows Update, plików dziennika, serwera proxy, powiadomień wysyłanych pocztą e-mail, diagnostyki, klastra itp.

Interfejs użytkownika

Umożliwia skonfigurowanie działania graficznego interfejsu użytkownika, stanów, informacji o licencjach, alertów i powiadomień, ochrony hasłem, zasad wykonywania powłoki eShell itp.