Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ikona w obszarze powiadomień systemu Windows

Szybki dostęp do często używanych elementów i funkcji programu ESET Mail Security. Są one dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony TRAY_ICON w obszar powiadomień systemu Windows.

system_tray_icon

Więcej informacji

Otwieranie strony Monitorowanie w celu wyświetlenia informacji o bieżącym stanie ochrony i komunikatów.

Wstrzymanie ochrony

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego potwierdzenia, które służy do wyłączenia ochrony antywirusowej i antyspyware zabezpieczającej przed atakami przez kontrolowanie komunikacji w zakresie plików, stron internetowych i poczty e-mail. W przypadku tymczasowego wstrzymania ochrony antywirusowej i antyspyware przy użyciu ikony TRAY_ICON w obszarze powiadomień systemu Windows pojawi się okno dialogowe Wstrzymanie ochrony. Spowoduje to wyłączenie ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem na wybrany czas. Aby wyłączyć tę ochronę na stałe, należy to zrobić w obszarze Ustawienia zaawansowane. Należy zachować ostrożność, ponieważ wyłączenie ochrony może spowodować narażenie komputera na zagrożenia.

Ustawienia zaawansowane

Ta opcja umożliwia przechodzenie do obszaru Ustawienia zaawansowane.

Pliki dziennika

Zawiera informacje o wszystkich ważnych zdarzeniach, jakie miały miejsce w programie, oraz udostępnia zestawienie wykrytych zagrożeń.

Ukryj program ESET Mail Security

Umożliwia ukrycie na ekranie okna programu ESET Mail Security.

Resetuj układ okna

Umożliwia przywrócenie domyślnych wymiarów i położenia okna programu ESET Mail Security.

Sprawdź dostępne aktualizacje

Umożliwia uruchomienie aktualizacji modułów w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony przed szkodliwym kodem.

Informacje

Zapewnia dostęp do informacji o systemie, szczegółowych informacji o zainstalowanej wersji programu ESET Mail Security i zainstalowanych modułach programu, a także o dacie ważności licencji. Informacje dotyczące systemu operacyjnego oraz zasobów systemowych można znaleźć u dołu strony.