Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia stanów aplikacji

W tym oknie dialogowym możesz włączać i wyłączać stany aplikacji, które będą wyświetlane. Możesz na przykład wstrzymać ochronę antywirusową i antyspyware, co spowoduje zmianę stanu ochrony wyświetlanego na stronie Monitorowanie. Stan aplikacji będzie również wyświetlany, jeśli produkt nie został aktywowany lub wygasła jego licencja.

Stanami aplikacji można zarządzać za pośrednictwem polityk na serwerze ESET PROTECT. Kategorie i stany są wyświetlane na liście z dwoma opcjami: Pokaż i Wyślij. Kolumna „Wyślij” dotycząca stanów aplikacji jest widoczna tylko w konfiguracji polityk na serwerze ESET PROTECT. Program ESET Mail Security pokazuje ustawienia z ikoną kłódki. Aby tymczasowo zmienić ustawienia stanów aplikacji, możesz skorzystać z trybu wymuszania.

application_statuses