Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Aktualizacje

W sekcji Aktualizacja są widoczne informacje dotyczące bieżącego stanu aktualizacji programu ESET Mail Security, obejmujące między innymi datę i godzinę ostatniej pomyślnej aktualizacji. Regularne aktualizowanie programu ESET Mail Security to najlepszy sposób na utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa serwera.

Moduł aktualizacji zapewnia aktualność programu na dwa sposoby: przez aktualizowanie silnika detekcji oraz aktualizowanie komponentów systemu. Aktualizacje silnika detekcji oraz komponentów programu są istotnym elementem procesu zapewniania kompleksowej ochrony przed szkodliwym kodem.


note

Jeśli nie wprowadzono jeszcze klucza licencyjnego, nie będzie można odbierać aktualizacji i będzie wyświetlany monit o aktywowanie produktu. Aby to zrobić, należy przejść do obszaru Pomoc i obsługa > Aktywuj produkt.

page_update

Bieżąca wersja

Wersja kompilacji programu ESET Mail Security.

Ostatnia pomyślna aktualizacja

Data ostatniej aktualizacji. Powinna to być niedawna data, co oznacza, że moduły są aktualne.

Ostatnie pomyślne sprawdzenie dostępności aktualizacji

Data ostatniej próby zaktualizowania modułów.

Pokaż wszystkie moduły

Otwieranie listy zainstalowanych modułów.

Sprawdź dostępne aktualizacje

Aktualizacja modułów to istotny element procesu zapewniania kompleksowej ochrony przed szkodliwym kodem.

Zmień częstotliwość aktualizacji

Można edytować częstotliwość wykonywania zadania harmonogramu Regularna aktualizacja automatyczna.

Jeśli dostępność aktualizacji nie będzie często sprawdzana, zostanie wyświetlony jeden z następujących komunikatów:

Komunikat o błędzie

Opisy

Aktualizacja modułów jest nieaktualna

Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany po kilku nieudanych próbach aktualizacji modułów. Zaleca się sprawdzenie ustawień aktualizacji. Najczęstszym powodem wystąpienia tego błędu jest niewłaściwe wprowadzenie danych uwierzytelniających lub nieprawidłowe skonfigurowanie ustawień połączenia.

Niepowodzenie aktualizacji modułów — produkt nie został aktywowany

W konfiguracji aktualizacji nieprawidłowo wprowadzono klucz licencyjny. Zalecane jest sprawdzenie danych uwierzytelniających. W oknie Ustawienia zaawansowane (F5) dostępne są dodatkowe opcje aktualizacji. W menu głównym kliknij kolejno opcje Pomoc i obsługa > Zarządzanie licencją, aby wprowadzić nowy klucz licencyjny.

Wystąpił błąd podczas pobierania plików aktualizacji

Możliwa przyczyna błędu to nieprawidłowe ustawienia połączenia internetowego. Zalecamy sprawdzenie połączenia z Internetem przez otwarcie w przeglądarce internetowej dowolnej strony. Jeśli strona nie zostanie otwarta, prawdopodobnie połączenie z Internetem nie zostało nawiązane lub komputer ma problemy z komunikacją. W razie braku aktywnego połączenia z Internetem należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych.

Niepowodzenie aktualizacji modułów. Błąd 0073

Kliknij kolejno opcje Aktualizacja > Sprawdź dostępne aktualizacje. Więcej informacji można znaleźć w tym artykule bazy wiedzy.


note

Opcje serwera proxy mogą być różne dla różnych profilów aktualizacji. W takim przypadku należy skonfigurować inne profile aktualizacji, wybierając kolejno: Ustawienia zaawansowane (F5), klikając pozycję Aktualizacja > Profil.