Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ochrona programów poczty e-mail

Integracja programu ESET Mail Security z programami pocztowymi zwiększa poziom aktywnej ochrony przed szkodliwym kodem rozsyłanym w wiadomościach e-mail. Jeśli dany program pocztowy jest obsługiwany, można włączyć funkcję integracji w programie ESET Mail Security. Po jej aktywowaniu pasek narzędzi programu ESET Mail Security jest wstawiany bezpośrednio do programu poczty e-mail (w nowszych wersjach programu Windows Live Mail pasek nie jest wstawiany), umożliwiając skuteczniejszą ochronę poczty.

Integracja z programami poczty e-mail

Do obsługiwanych obecnie programów poczty e-mail należą: Microsoft Outlook, Outlook Express, Poczta systemu Windows oraz Windows Live Mail. Ochrona poczty e-mail działa na zasadzie wtyczki do tych programów. Główną zaletą wtyczki jest fakt, że jej działanie jest niezależne od używanego protokołu. Gdy program poczty e-mail odbierze zaszyfrowaną wiadomość, następuje jej odszyfrowanie i przesłanie do skanera antywirusowego. Nawet gdy integracja nie jest włączona, komunikacja za pośrednictwem poczty e-mail jest chroniona przez moduł ochrony programów poczty e-mail (POP3, IMAP).

Aby uzyskać pełną listę obsługiwanych klientów poczty e-mail i ich wersji, zapoznaj się z następującym artykułem Bazy wiedzy.

Wyłącz sprawdzanie po zmianie zawartości skrzynki odbiorczej

Jeśli podczas pracy z programem poczty e-mail system działa wolniej niż zwykle (tylko Microsoft Outlook). Taka sytuacja może przykładowo mieć miejsce podczas pobierania poczty e-mail z pliku Kerio Outlook Connector Store.

Włącz ochronę poczty e-mail poprzez wtyczki klientów

Umożliwia wyłączanie ochrony klienta poczty e-mail bez usuwania integracji. Można wyłączyć wszystkie dodatki lub wybrać dodatki do wyłączenia spośród poniższych:

Wiadomości odbierane— umożliwia włączanie i wyłączanie sprawdzania odbieranych wiadomości.

Wiadomości wysyłane— umożliwia włączanie i wyłączanie sprawdzania wysyłanych wiadomości.

Wiadomości przeczytane— umożliwia włączanie i wyłączanie sprawdzania przeczytanych wiadomości.

Czynność wykonywana dla zainfekowanej wiadomości

Brak czynności— zaznaczenie tej opcji powoduje, że program będzie wykrywał zainfekowane załączniki, ale nie będzie podejmował żadnych działań.

Usuń wiadomość— program powiadomi użytkownika o infekcji i usunie wiadomość.

Przenieś wiadomość do folderu Elementy usunięte— zainfekowane wiadomości będą automatycznie przenoszone do folderu Elementy usunięte.

Przenieś wiadomość do folderu— zainfekowane wiadomości będą automatycznie przenoszone do wskazanego folderu.

Folder— możliwość wskazania niestandardowego folderu, do którego mają trafiać po wykryciu zainfekowane wiadomości e-mail.

Powtórz skanowanie po aktualizacji

Umożliwia włączanie/wyłączanie ponownego skanowania plików po aktualizacji silnika detekcji.

Akceptuj wyniki skanowania z innych modułów

Zaznaczenie tej opcji powoduje, że moduł ochrony poczty e-mail uwzględnia wyniki skanowania przeprowadzonego przez inne moduły ochrony (skanowanie za pośrednictwem protokołów POP3 oraz IMAP).