Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Strony internetowe i poczta e-mail

Można skonfigurować funkcje filtrowania protokołów, Ochrona programów poczty e-mail, Ochrona dostępu do stron internetowych i Ochrona przed atakami typu „phishing”, aby chronić serwer podczas komunikacji internetowej.

Ochrona programów poczty e-mail

Kontroluje całą wymianę wiadomości e-mail, chroni przed szkodliwym kodem i pozwala wybrać czynności podejmowane po wykryciu infekcji.

Ochrona dostępu do stron internetowych

Monitoruje komunikację między przeglądarkami internetowymi a zdalnymi serwerami oraz zapewnia zgodność z regułami protokołów HTTP i HTTPS. Ponadto funkcja ta umożliwia blokowanie lub wyłączanie określonych adresów URL bądź oznaczanie ich jako dozwolonych.

Filtrowanie protokołów

Zapewnia zaawansowaną ochronę protokołów aplikacji opartą na technologii skanowania ThreatSense. Ta funkcja działa automatycznie, gdy użytkownik korzysta z przeglądarki internetowej lub programu poczty e-mail. Obsługuje ona również połączenia szyfrowane (komunikacja SSL/TLS).

Ochrona przed atakami typu „phishing”

Umożliwia blokowanie stron internetowych rozpowszechniających zawartość służącą do ataków typu „phishing”.