Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Protokoły poczty e-mail

Włącz ochronę poczty e-mail poprzez filtrowanie protokołów

Protokoły IMAP i POP3 to najbardziej rozpowszechnione protokoły używane do obsługi komunikacji przychodzącej w programach poczty e-mail. Program ESET Mail Security zapewnia ochronę tych protokołów niezależnie od używanego programu poczty e-mail.

Program ESET Mail Security obsługuje również skanowanie protokołów IMAPS i POP3S, korzystających z szyfrowanego kanału przy przesyłaniu danych pomiędzy serwerem a klientem. Program ESET Mail Security sprawdza komunikację przy użyciu protokołów SSL (Secure Socket Layer) oraz TLS (Transport Layer Security). W programie skanowany jest wyłącznie ruch w portach zdefiniowanych w obszarze Porty używane przez protokół IMAPS/POP3S, niezależnie od wersji systemu operacyjnego.

Ustawienia skanera protokołu IMAPS/POP3S

Komunikacja szyfrowana nie jest skanowana, gdy są używane ustawienia domyślne. Aby włączyć skanowanie komunikacji szyfrowanej, należy przejść do opcji Sprawdzanie protokołu SSL/TLS.

Numer portu określa jego typ. Oto domyślne typy portów do obsługi poczty e-mail:

Nazwa portu

Numery portów

Opis

POP3

110

Domyślny port nieszyfrowanego protokołu POP3.

IMAP

143

Domyślny port nieszyfrowanego protokołu IMAP.

Bezpieczny protokół IMAP (IMAP4-SSL)

585

Należy włączyć filtrowanie protokołu SSL/TLS. Numery portów muszą być oddzielone przecinkami.

IMAP4 przez SSL (IMAPS)

993

Należy włączyć filtrowanie protokołu SSL/TLS. Numery portów muszą być oddzielone przecinkami.

Bezpieczny protokół POP3 (SSL-POP)

995

Należy włączyć filtrowanie protokołu SSL/TLS. Numery portów muszą być oddzielone przecinkami.