Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Szyfrowana komunikacja SSL

Jeśli system jest skonfigurowany tak, by korzystać ze skanowania protokołu SSL, okno dialogowe z monitem o wybranie działania wyświetlane jest w dwóch sytuacjach:

Pierwsza z nich to sytuacja, gdy na stronie internetowej używany jest nieweryfikowalny lub nieprawidłowy certyfikat, a program ESET Mail Security skonfigurowany jest tak, by pytać użytkownika w takich przypadkach (domyślne ustawienia to „tak” dla certyfikatów nieweryfikowalnych i „nie” dla nieprawidłowych). W oknie dialogowym wyświetlane jest wówczas pytanie, czy zezwolić na połączenie, czy je zablokować.

Druga z nich to sytuacja, gdy w obszarze Tryb ochrony protokołu SSL ustawiony jest tryb interaktywny. Wówczas dla każdej strony internetowej wyświetlane jest okno dialogowe z pytaniem, czy skanować ruch sieciowy, czy go ignorować. Niektóre aplikacje sprawdzają, czy ich ruch SSL nie jest przez kogoś modyfikowany lub sprawdzany. W takich sytuacjach program ESET Mail Security musi ignorować ruch sieciowy, by umożliwić dalsze działanie aplikacji.

DIALOG_EPFW_NEW_CERTIFICATE

W obu przypadkach użytkownik może zaznaczyć opcję zapamiętania wybranych działań. Zapisane działania są przechowywane na liście znanych certyfikatów.