Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ochrona przesyłania poczty

Filtrowanie SMTP na poziomie serwera jest chronione za pomocą specjalnego dodatku. W oprogramowaniu Microsoft Exchange Server 2007 i 2010 dodatek jest zarejestrowany jako agent transportu w rolach Granica lub Centrum oprogramowania Microsoft Exchange Server.

Filtrowanie na poziomie serwera SMTP przez agenta transportu zapewnia ochronę w postaci reguł ochrony antywirusowej, ochrony przed spamem oraz zdefiniowanych przez użytkownika. W przeciwieństwie do filtrowania za pomocą interfejsu VSAPI filtrowanie na poziomie serwera SMTP jest wykonywane zanim skanowana wiadomość e-mail trafi do skrzynki pocztowej oprogramowania Microsoft Exchange Server.

Metoda znana wcześniej pod nazwą „filtrowanie wiadomości na poziomie serwera SMTP”. Ochrona tego typu jest zapewniana przez agenta transportu i dostępna wyłącznie w przypadku systemu Microsoft Exchange Server 2007 lub nowszego, pełniącego rolę serwera transportu granicznego lub serwera transportu centralnego. Tego typu skanowanie można przeprowadzać w ramach instalacji na jednym serwerze z kilkoma rolami serwera Exchange na jednym komputerze (pod warunkiem, że serwer pełni jedną z wymienionych ról).

Ochrona przesyłania poczty jest dostępna w następujących systemach:

Wersja i rola serwera programu Exchange Server

Ochrona przed spamem

Ochrona przed atakami typu „phishing”

Reguły

Ochrona przesyłania poczty

Skanowanie bazy danych skrzynki pocztowej na żądanie

Ochrona bazy danych skrzynek pocztowych

Microsoft Exchange Server 2007 (serwer centralny)

Microsoft Exchange Server 2007 (serwer graniczny)

Microsoft Exchange Server 2010 (wiele ról)

Microsoft Exchange Server 2013 (wiele ról)

Microsoft Exchange Server 2013 (serwer graniczny)

Microsoft Exchange Server 2013 (serwer skrzynek pocztowych)

Microsoft Exchange Server 2016 (serwer graniczny)

Microsoft Exchange Server 2016 (serwer skrzynek pocztowych)

Microsoft Exchange Server 2019 (serwer graniczny)

Microsoft Exchange Server 2019 (serwer skrzynek pocztowych)

Windows Small Business Server 2011