Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ochrona bazy danych skrzynek pocztowych

Proces skanowania skrzynki pocztowej jest wywoływany i kontrolowany przez oprogramowanie Microsoft Exchange Server. Wiadomości e-mail zapisane w bazie danych magazynu oprogramowania Microsoft Exchange Server są stale skanowane. Zależnie od wersji oprogramowania Microsoft Exchange Server, wersji interfejsu VSAPI oraz ustawień zdefiniowanych przez użytkownika proces skanowania może być wywoływany w każdej z następujących sytuacji:

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do poczty e-mail, na przykład w programie poczty e-mail (poczta e-mail jest zawsze skanowana przy użyciu najnowszego silnika detekcji).

W tle, kiedy wykorzystanie oprogramowania Microsoft Exchange Server jest niskie.

Z wyprzedzeniem (na podstawie wewnętrznego algorytmu oprogramowania Microsoft Exchange Server).


note

W przypadku oprogramowania Microsoft Exchange Server 2013, 2016 i 2019 ochrona bazy danych skrzynek pocztowych nie jest dostępna.

Ochrona bazy danych skrzynek pocztowych jest dostępna w następujących systemach:

Wersja i rola serwera programu Exchange Server

Ochrona przed spamem

Ochrona przed atakami typu „phishing”

Reguły

Ochrona przesyłania poczty

Skanowanie bazy danych skrzynki pocztowej na żądanie

Ochrona bazy danych skrzynek pocztowych

Microsoft Exchange Server 2007 (serwer skrzynek pocztowych)

Microsoft Exchange Server 2007 (wiele ról)

Microsoft Exchange Server 2010 (serwer skrzynek pocztowych)

Microsoft Exchange Server 2010 (wiele ról)

Windows Small Business Server 2011 z dodatkiem SP1

Tego typu skanowanie można przeprowadzać w ramach instalacji na jednym serwerze z kilkoma rolami serwera Exchange na jednym komputerze (pod warunkiem, że pełni rolę serwera skrzynek pocztowych lub serwera wewnętrznej bazy danych).