Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ochrona bazy danych skrzynek pocztowych

Po włączeniu opcji Skanowanie prewencyjne nowe wiadomości przychodzące będą skanowane w kolejności odebrania. Jeśli po zaznaczeniu tej opcji użytkownik otworzy nieprzeskanowaną jeszcze wiadomość, wiadomość ta zostanie przeskanowana przed innymi wiadomościami w kolejce.

mailbox_database_protection

Skanowanie w tle

Umożliwia uruchomienie skanowania wszystkich wiadomości w tle (skanowanie obejmuje skrzynkę pocztową i foldery publiczne, na przykład bazę danych Exchange). Oprogramowanie Microsoft Exchange Server decyduje o uruchomieniu skanowania w tle na podstawie różnych czynników, takich jak aktualne obciążenie systemu, liczba aktywnych użytkowników itd. Oprogramowanie Microsoft Exchange Server zapisuje informacje o przeskanowanych wiadomościach oraz wersji użytej bazy sygnatur wirusów.

W przypadku otwierania wiadomości, która nie została przeskanowana za pomocą najbardziej aktualnej bazy sygnatur wirusów, oprogramowanie Microsoft Exchange Server wysyła tę wiadomość do programu ESET Mail Security w celu jej przeskanowania przed otwarciem w programie poczty e-mail. Można wybrać opcję Skanuj tylko wiadomości z załącznikami i filtrować wiadomości na podstawie godziny ich odebrania za pomocą następujących opcji limitu czasu skanowania:

Wszystkie wiadomości

Wiadomości otrzymane w ostatnim roku

Wiadomości otrzymane w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Wiadomości otrzymane w ciągu ostatnich 3 miesięcy

Wiadomości otrzymane w ciągu ostatniego miesiąca

Wiadomości otrzymane w ciągu ostatniego tygodnia

Ponieważ skanowanie w tle może mieć wpływ na obciążenie systemu (skanowanie jest wykonywane po każdej aktualizacji silnika detekcji), zaleca się ustalenie harmonogramu skanowania obejmującego godziny poza czasem pracy. Zaplanowane skanowanie w tle można skonfigurować za pomocą specjalnego zadania w obszarze Harmonogram/Plan.

Podczas planowania zadania skanowania w tle można skonfigurować godzinę jego rozpoczęcia, liczbę powtórzeń oraz inne parametry dostępne w obszarze Harmonogram/Plan. Po zakończeniu zadanie pojawi się na liście zaplanowanych zadań, gdzie użytkownik może usunąć to zadanie, tymczasowo je wyłączyć oraz zmodyfikować jego parametry.

Liczba wątków skanowania

Liczba wątków skanowania może wynosić od 1 do 21. Możesz ustawić liczbę jednocześnie używanych niezależnych wątków skanowania. Na komputerach z wieloma procesorami więcej wątków może przyspieszyć skanowanie. W celu uzyskania jak najlepszej wydajności programu zalecamy używanie równej liczby silników skanowania ThreatSense i wątków skanowania.

Skanuj treści wiadomości w formacie RTF

Ta opcja aktywuje skanowanie treści wiadomości w formacie RTF. Treść wiadomości w formacie RTF może zawierać makrowirusy.


note

Program VSAPI nie skanuje treści wiadomości tekstowych.

Czynności wykonywane, gdy leczenie nie jest możliwe:

Brak czynności — do wiadomości nie zostaną zastosowane żadne czynności.

Skróć do rozmiaru zerowego — załącznik zostanie skrócony do rozmiaru zerowego.

Zastąp zawartość informacjami o czynności — oryginalna treść zostanie zastąpiona informacjami o czynności. Zawartość załącznika zostanie zastąpiona informacjami o czynności.

Usuń wiadomość — wiadomość zostanie usunięta.

Czynność wykonywana w odniesieniu do wiadomości typu „phishing”:

Brak czynności — do wiadomości nie zostaną zastosowane żadne czynności.

Usuń wiadomość — wiadomość zostanie usunięta.


note

Foldery publiczne są traktowane tak samo, jak skrzynki pocztowe. Oznacza to, że również są skanowane.