Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia zaawansowane przesyłania poczty

Umożliwia dodatkowe dostosowanie ustawień ochrony przesyłania poczty.

Skanuj również wiadomości odbierane przy użyciu połączeń uwierzytelnionych lub wewnętrznych

Możesz wybrać typ skanowania wiadomości odbieranych z uwierzytelnionych źródeł lub serwerów lokalnych. Skanowanie takich wiadomości jest zalecane, ponieważ dodatkowo zwiększa ochronę. Jest jednak konieczne, gdy do pobierania wiadomości e-mail z zewnętrznych serwerów POP3 lub usług poczty (na przykład Gmail.com, Outlook.com, Yahoo.com, gmx.dem itp.) jest używane wbudowane rozwiązanie Microsoft SBS POP3 Connector. Więcej informacji zawiera sekcja Rozwiązanie POP3 Connector i ochrona przed spamem.

Wybierz poziom ochrony z menu rozwijanego. Zalecamy używanie ochrony antywirusowej (ustawienie domyślne) szczególnie na potrzeby połączeń wewnętrznych, ponieważ dystrybucja wiadomości typu „phishing” lub będących spamem przy użyciu serwerów lokalnych jest mało prawdopodobna. Możesz jednak zwiększyć ochronę w przypadku rozwiązania Microsoft SBS POP3 Connector, wybierając opcję Ochrona antywirusowa i ochrona przed atakami typu „phishing” lub nawet opcję Ochrona antywirusowa, ochrona przed atakami typu „phishing” i ochrona przed spamem.


note

To ustawienie umożliwia włączanie i wyłączanie ochrony przed spamem w przypadku uwierzytelnionych użytkowników i połączeń wewnętrznych. Wiadomości e-mail z nieuwierzytelnionych połączeń są zawsze skanowane, nawet jeśli wybrano opcję Nie skanuj.


note

Wiadomości wewnętrzne z programu Outlook w ramach organizacji są wysyłane w formacie TNEF (Transport Neutral Encapsulation Format). Format TNEF nie jest obsługiwany przez Antispam. Oznacza to, że wiadomości e-mail o wewnętrznym formacie TNEF nie będą skanowane pod kątem spamu bez względu na ustawienie Skanuj również wiadomości odbierane przy użyciu połączeń uwierzytelnionych lub wewnętrznych.

Usuń istniejący nagłówek SCL przed skanowaniem

Opcja ta jest domyślnie włączona. Możesz ją wyłączyć, jeśli jest wymagane zachowanie nagłówka poziomu ufności filtru spamu (SCL).

Zapisuj wyniki skanowania w nagłówkach wiadomości

Gdy ta opcja jest włączona, wyniki skanowania są zapisywane w nagłówkach wiadomości. Te nagłówki wiadomości rozpoczynają się wpisem X_ESET, co ułatwia ich identyfikację (np. X_EsetResult lub X_ESET_Antispam).