Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Rozwiązanie POP3 Connector i ochrona przed spamem

Systemy Microsoft Windows Small Business Server (SBS) mają wbudowane rozwiązanie POP3 Connector (czyli Łącznik POP3), przy użyciu którego serwer może pobierać wiadomości e-mail z zewnętrznych serwerów POP3. Implementacja tego rozwiązania różni się zależnie od wersji programu SBS.

Program ESET Mail Security obsługuje rozwiązanie SBS POP3 Connector firmy Microsoft, jeśli zostało ono poprawnie skonfigurowane. Wiadomości e-mail pobierane przy użyciu tego rozwiązania są skanowane pod kątem spamu. Ochrona przed spamem jest możliwa, ponieważ rozwiązanie POP3 Connector kieruje te wiadomości z konta POP3 do oprogramowania Microsoft Exchange Server przy użyciu protokołu SMTP.

Program ESET Mail Security został przetestowany pod kątem popularnych usług poczty, takich jak Gmail.com, Outlook.com, Yahoo.com, Yandex.com i gmx.de, w następującym systemie SBS:

Microsoft Windows Small Business Server 2011 SP1


important

Jeżeli używasz wbudowanego rozwiązania SBS POP3 Connector firmy Microsoft i skanujesz wszystkie wiadomości e-mail pod kątem spamu, naciśnij klawisz F5, aby przejść do obszaru Ustawienia zaawansowane, wybierz kolejno pozycje Serwer > Ochrona przesyłania poczty > Ustawienia zaawansowane i w ustawieniu Skanuj również wiadomości odbierane przy użyciu połączeń uwierzytelnionych lub wewnętrznych wybierz z listy rozwijanej opcję Ochrona antywirusowa, ochrona przed atakami typu „phishing” i ochrona przed spamem. Zapewni to ochronę przed spamem dla wiadomości e-mail pobieranych z kont POP3.

Można też używać rozwiązania łącznika POP3 innej firmy, na przykład P3SS (zamiast wbudowanego rozwiązania SBS POP3 Connector firmy Microsoft).