Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Skanowanie bazy danych skrzynki pocztowej na żądanie

Umożliwia wykonanie lub zaplanowanie skanowania bazy danych skrzynek pocztowych programu Exchange. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w systemie Microsoft Exchange Server 2007 lub nowszym, pełniącym rolę serwera skrzynek pocztowych lub serwera transportu centralnego. Tego typu skanowanie można przeprowadzać również w ramach instalacji na jednym serwerze z kilkoma rolami serwera Exchange na jednym komputerze (pod warunkiem, że serwer pełni jedną z wymienionych ról).

Skanowanie bazy danych skrzynek pocztowych na żądanie jest dostępne w następujących systemach:

Wersja i rola serwera programu Exchange Server

Ochrona przed spamem

Ochrona przed atakami typu „phishing”

Reguły

Ochrona przesyłania poczty

Skanowanie bazy danych skrzynki pocztowej na żądanie

Ochrona bazy danych skrzynek pocztowych

Microsoft Exchange Server 2007 (wiele ról)

Microsoft Exchange Server 2007 (serwer centralny)

Microsoft Exchange Server 2007 (serwer skrzynek pocztowych)

Microsoft Exchange Server 2010 (wiele ról)

Microsoft Exchange Server 2010 (serwer centralny)

Microsoft Exchange Server 2010 (serwer skrzynek pocztowych)

Microsoft Exchange Server 2013 (wiele ról)

Microsoft Exchange Server 2013 (serwer skrzynek pocztowych)

Microsoft Exchange Server 2016 (serwer skrzynek pocztowych)

Microsoft Exchange Server 2019 (serwer skrzynek pocztowych)

Windows Small Business Server 2011 z dodatkiem SP1