ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Performansla ilgili tarama dışı bırakma işlemleri

Bu özellik, dosya ve klasörleri tarama dışı bırakmanızı sağlar. Performansla ilgili tarama dışı bırakma işlemleri, görev açısından kritik uygulamaları dosya düzeyinde tarama dışı bırakmak veya taramanın anormal sistem davranışına ya da performansın düşmesine neden olacağı durumlarda kullanmak için yararlıdır.

Yol

Bu bilgisayar için belirtilen yolu (dosya veya dizin) tarama dışında bırakır. Yolun ortasında joker karakterleri - yıldız işaretini (*) kullanmayın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Bilgi Bankası makalesine bakın.


note

Klasör içeriklerini tarama dışı bırakmak için yolun sonuna (C:\Tools\*) yıldız işareti (*) eklemeyi unutmayın.

Tarayıcı açısından bakıldığında Araçlar bir dosya adı da olabileceği için C:\Araçlar dahil edilmez.

Yorum

Gelecekte tarama dışı bırakılan öğeyi kolayca tanımak için isteğe bağlı bir Yorum ekleyin.


example

Yolları yıldız işareti kullanarak tarama dışı bırakma:

C:\Tools\* - Bir klasör olduğunu ve tüm klasör içeriğinin (dosyalar ve alt klasörler) tarama dışı bırakılacağını göstermek için yol bir ters bölü çizgisi (/) ve yıldız (*) işaretiyle bitmelidir

C:\Tools\*.* - C:\Tools\* ile aynı davranış, başka bir ifadeyle, yinelemeli olarak işler

C:\Tools\*.dat - Araçlar klasöründeki dat. dosyaları tarama dışında bırakılır

C:\Tools\sg.dat - Tam yolda bulunan bu belirli dosyayı tarama dışında bırakır


example

Bir klasördeki tüm dosyaları tarama dışı bırakmak için söz konusu klasörün yolunu yazıp *.* maskesini kullanın. Yalnızca doc dosyalarını tarama dışı bırakmak için *.doc maskesini kullanın.

Yürütülebilir dosyanın adında belli sayıda karakter varsa (ve karakterler değişiyorsa) ve yalnızca ilk karakteri kesin olarak biliyorsanız (örneğin "D"), aşağıdaki biçimi kullanın:

D????.exe (soru işaretlerinin yerini eksik / bilinmeyen karakterler alır)


example

Tarama dışı bırakma işlemlerini tanımlamak için %PROGRAMFILES% gibi sistem değişkenlerini kullanın.

Bu sistem değişkenini kullanarak Program Dosyaları klasörünü tarama dışı bırakmak isterseniz %PROGRAMFILES%\ yolunu kullanın (tarama dışı bırakma işlemlerine eklerken yolun sonuna ters eğik çizgi eklemeyi unutmayın )

Bir %HOMEDRIVE% alt klasöründeki tüm dosyaları tarama dışında bırakmak istiyorsanız %HOMEDRIVE%\Excluded_Directory\*.* yolunu kullanın

Aşağıdaki değişkenler yolu tarama dışı bırakma biçiminde kullanılabilir:

%ALLUSERSPROFILE%

%COMMONPROGRAMFILES%

%COMMONPROGRAMFILES(X86)%

%COMSPEC%

%HOMEDRIVE%

%HOMEPATH%

%PROGRAMFILES%

%PROGRAMFILES(X86)%

%SystemDrive%

%SystemRoot%

%WINDIR%

%PUBLIC%

Kullanıcıya özel sistem değişkenleri (%TEMP% veya %USERPROFILE% gibi) ya da ortam değişkenleri (%PATH% gibi) desteklenmemektedir.