ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Tarama dışı bırakma sihirbazı oluştur

Önerilen tarama dışı bırakma işlemi, algılama türüne göre önceden seçilir, ancak algılamalar için tarama dışı bırakma ölçütlerini daha ayrıntılı şekilde belirtebilirsiniz. Ölçütleri Değiştir'i tıklayın:

Spesifik dosyalar – Her dosyayı SHA-1 hash'ine göre tarama dışı bırakın.

Algılama – Bu tür algılama içeren her dosyayı tarama dışı bırakmak için algılama adını belirtin.

Yol + Algılama – Belirtilen konumda bulunan bir algılamaya sahip her dosyayı tarama dışı bırakmak için algılama adını ve yolunu (dosya adı dahil) belirtin.

Gelecekte tarama dışı bırakılan öğeyi kolayca tanımak için isteğe bağlı bir Yorum ekleyin.